Rekrytering av Exploration Manager

Jari Juurela, Boliden Kylylahtis Geologichef, ursprungligen från gruvorten Outokumpu i Finland, har anställts såsom Copperstones Exploration Manager (Prospekteringschef).

Copperstone har rekryterat Jari Juurela såsom Exploration Manager. Rekryteringen följer efter föregående års finansiella förstärkning, vårt framgångsrika borrprogram och fokusering på gruvdrift vid Viscaria i Kiruna.

"Jari Juurela passar in väldigt väl i Copperstoneteamet med hans omfattande erfarenheter från internationella gruvprojekt och inom prospektering, nu senast vid Boliden Kylylahti, " kommenterar VD Michael Mattsson.

Sedan förvärvet av Viscaria har Copperstone kraftfullt förstärkt den tekniska kompetensen med teknisk kommitté, Ian Holman såsom Study Manager (Projektledare) och nu Jari Juurela såsom Exploration Manager.

"Jag är väldigt tillfreds med att börja på Copperstone i denna spännande tid. Copperstone såsom ägare till det intressanta och framskridna Viscaria-projektet så pass nära gruvdrift och med attraktiva prospekteringsmål såväl nära den tänkta gruvan som regionalt. Jag ser även fram emot att arbeta tillsammans med Copperstones prospekteringsteam i syfte att växa mineraltillgångar ytterligare och upptäcka nya intressanta prospekteringsmål.", kommenterar Jari Juurela.

"Under det senaste året har vi investerat betydligt i vårt Kirunaprojekt och nu är jag minst lika entusiastisk över Jaris kommande arbete med vårt storskaliga projekt i Arvidsjaur.," avslutar Michael Mattsson.

Om Jari Juurela

Juurela är f n Manager of Geology (Geologichef) vid Boliden Kylylahti. Han har tidigare varit Senior Resource Geologist och Exploration Manager hos Gold Fields, Geology Manager Finland hos Altona Mining och har varit involverad i prospektering hos Anglo-American. Juurela har managerat 5-7 borriggar med roterande shift, har erfarenhet från s k green-field prospektering, gruvprospektering, mineraltillgångstillväxt i framskridna projekt och underjordsgruvdrift. Kärnkompetens inom basmetall och guld med erfarenhet internationellt från Australien och Västafrika.

Danderyd den 15 januari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 17.28 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Financial results for the Group for Year to date January 1 - December 31, 2019

  • The closing balance of cumulative capitalized exploration assets amounted to 303,438 (59,212) KSEK, corresponding to an increase of 412%.
  • Total shareholders' equity was 264,317 (65,412) KSEK, corresponding to an increase of 304%.
  • Total assets at the end of the period was 333,291 (74,681) KSEK, corresponding to an increase of 346%.
  • The cash at hand at the end of the period was 19,098 (1,385) KSEK.
  • Result of the period amounted to -14,552 (-459) KSEK, to significant extent due to the intensified project development and to one-offs regarding the Viscaria acquisition and the rights issue. The corresponding period included a capital gain on NIO convertible of 8.2 MSEK.
  • Result of the period per share was -0.03 (-0.00) SEK.
  • The cash flow during the period was 17,713 (-26,901) KSEK.


Rekrytering av Exploration Manager

Jari Juurela, Boliden Kylylahtis Geologichef, ursprungligen från gruvorten Outokumpu i Finland, har anställts såsom Copperstones Exploration Manager (Prospekteringschef).Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande

Copperstones styrelse har idag beslutat stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad  emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Valberedningen i Copperstone (bestående av de tre största ägarna jämte ordförande) har beslutat att föreslå Copperstones styrelse och ordinarie bolagsstämma 2020 att utse Jörgen Olsson till ny ordförande i Copperstone.


BUSINESS REVIEW - JANUARY TO SEPTEMBER 2019

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q3 2019) for the Company.Riktad emission om 2,74 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare.


Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna.


Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär