Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport Q3 2022

Juli - september 2022 (jämfört med juli - september 2021)

 • Hyresintäkter uppgick till 27 794 TEUR (20 245).
 • Driftnettot uppgick till 26 157 TEUR (19 269).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 653 TEUR (12 537). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 16 475 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 24 204 TEUR (12 082) vilket motsvarar 0,49 EUR (0,29) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 8 945 TEUR (1 824).

Januari - september 2022 (jämfört med januari - september 2021)

 • Hyresintäkter uppgick till 78 452 TEUR (59 473).
 • Driftnettot uppgick till 73 115 TEUR (55 952).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 42 778 TEUR (34 941). Förvaltningsresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär samt valutakurseffekt uppgick till 46 527 TEUR.
 • Periodens resultat uppgick till 90 558 TEUR (34 925) vilket motsvarar 1,90 EUR (0,87) per aktie.
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 52 660 TEUR (4 364).
 • EPRA NRV uppgick till 737 815 TEUR (496 603) vilket motsvarar 15,2 EUR (12,4) per aktie.

" Det är nya förutsättningar nu, men det skapar också nya möjligheter och med hårt arbete och stort engagemang skall vi fortsätta skapa värde för våra aktieägare."

- Sverker Källgården, VD

Nyckeltal 1

Q3
2022

Q3
2021

Jan-sep
2022

Jan-sep
2021

Förvaltningsfastigheter, MEUR

1 858

1 336

1 858

1 336

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

104,3

76,3

104,3

76,3

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

968

789

968

789

Andelen dagligvarufastigheter, %

94,0

94,1

94,0

94,1

Antal fastigheter med solpaneler

42

38

42

38

Belåningsgrad seniorskuld, %

46,0

48,5

46,0

48,5

Belåningsgrad nettoskuld, %

58,0

60,1

58,0

60,1

Räntetäckningsgrad, ggr

3,4

3,6

3,5

3,4

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,25

0,23

0,73

0,69

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se kvartalsrapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD
[email protected]
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO
[email protected]
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl 08:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Interim Report Q3 2022


Delårsrapport Q2 2022


Interim Report Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Interim Report Q1 2022


Årsredovisning 2021


Annual Report 2021


Bokslutskommuniké 2021


Year-end report 2021


Delårsrapport Q3 2021


Interim report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Interim Report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted