Delårsrapport Q2 2021

April - juni 2021 (jämfört med april - juni 2020)

  • Hyresintäkter uppgick till 19 797 TEUR (16 366).
  • Driftnettot uppgick till 18 472 TEUR (15 100).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 10 834 TEUR (7 801).
  • Periodens resultat uppgick till 11 672 TEUR (8 883) vilket motsvarar 0,29 EUR (0,24) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 357 TEUR (3 002).

Januari - juni 2021 (jämfört med januari - juni 2020)

  • Hyresintäkter uppgick till 39 228 TEUR (30 406).
  • Driftnettot uppgick till 36 683 TEUR (28 103).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 404 TEUR (14 642).
  • Periodens resultat uppgick till 22 843 TEUR (15 980) vilket motsvarar 0,57 EUR (0,45) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 2 540 TEUR (4 611).

" Vi har levererat enligt de löften vi gett till marknaden gällande listbyte samt vuxit klart över våra tillväxtmål."

- Sverker Källgården, VD

Nyckeltal 1

2021
Q2

2020
Q2

2021
jan - jun

2020
jan - jun

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

1 331

1 124

1 331

1 124

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

76,0

64,5

76,0

64,5

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

784

664

784

664

Andelen dagligvarufastigheter, %

94,1

94,2

94,1

94,2

Antal fastigheter med solpaneler

32

15

32

15

Belåningsgrad seniorskuld, %

48,5

49,0

48,5

49,0

Belåningsgrad nettoskuld, %

60,1

60,5

60,1

60,5

Räntetäckningsgrad, ggr

3,4

3,6

3,4

3,5

EPRA NRV per aktie, EUR

12,3

11,8

12,3

11,8

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,23

0,22

0,46

0,44

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 28 i Q2 rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD

[email protected]
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO

[email protected]
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 300 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2021 kl 08:00 CEST.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2022


Interim Report Q1 2022


Årsredovisning 2021


Annual Report 2021


Bokslutskommuniké 2021


Year-end report 2021


Delårsrapport Q3 2021


Interim report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Interim Report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Delårsrapport Q3 2020


Interim Report Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Interim Report Q2 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted