Delårsrapport Q2 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2020 (jämfört med april - juni 2019)

  • Hyresintäkter uppgick till 16 366 TEUR (12 552).
  • Driftnettot uppgick till 15 100 TEUR (11 459).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 7 801 TEUR (6 773).
  • Periodens resultat uppgick till 8 883 TEUR (10 247) vilket motsvarar 0,24 EUR (0,33) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 3 002 TEUR (5 013).

Januari - juni 2020 (jämfört med januari - juni 2019)

  • Hyresintäkter uppgick till 30 406 TEUR (25 207).
  • Driftnettot uppgick till 28 103 TEUR (23 583).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 642 TEUR (14 398).
  • Periodens resultat uppgick till 15 980 TEUR (19 159) vilket motsvarar 0,45 EUR (0,62) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 4 611 TEUR (7 784).

"Trots pandemi är det affärer och verksamhet som vanligt för Cibus." - Sverker Källgården, VD

Coronavirus
Coronaviruset har haft en väldigt begränsad resultatpåverkan på Cibus verksamhet. Under andra kvartalet uppgår resultatpåverkan till cirka -0,2 MEUR. Drygt 99% av våra hyror för Q2 är betalda. Cirka 90% av våra intäkter kommer från de största dagligvarukedjorna i Norden. Dessa har under pandemin lyckats att förse människor med de livsmedel de behöver. I oroliga tider behövs livsmedelsbutiken mer än någonsin.

NYCKELTAL1 Q2 2020 Q2 2019 Jan-juni 2020 Jan-Juni 2019
Marknadsvärde fastigheterna, MEUR 1 124 862 1 124 862
Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR 64,1 49,9 64,1 49,9
Uthyrningsbar yta, tusen kvm 664 499 664 499
Andelen dagligvarufastigheter,% 96 95 96 95
Antal fastigheter med solpaneler 15 3 15 3
Belåningsgrad, seniorskuld, % 49,0 45,4 49,0 45,4
Belåningsgrad, nettoskuld, % 60,5 59,0 60,5 59,0
Räntetäckningsgrad, ggr 3,6 3,4 3,5 3,4
EPRA NRV per aktie, EUR 11,8 11,3 11,8 11,3
Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR 0,22 0,20 0,44 0,40

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 28.

20 augusti 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD
[email protected]
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO
[email protected]
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet: https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

OM Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande 280 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 [email protected], är utsedda till Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl 08:00 CEST.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2022


Interim Report Q1 2022


Årsredovisning 2021


Annual Report 2021


Bokslutskommuniké 2021


Year-end report 2021


Delårsrapport Q3 2021


Interim report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Interim Report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Delårsrapport Q3 2020


Interim Report Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Interim Report Q2 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted