Delårsrapport Q1 2022

Januari - mars 2022 (jämfört med januari - mars 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 23 465 TEUR (19 430).
- Driftnettot uppgick till 21 769 TEUR (18 211).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 14 575 TEUR (11 570).
- Periodens resultat uppgick till 35 523 TEUR (11 171) vilket motsvarar 0,79 EUR (0,28) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 26 532 TEUR (193).
- EPRA NRV uppgick till 713 216 TEUR (487 074) vilket motsvarar 14,7 EUR (12,2) per aktie.

"Vi ser med tillförsikt fram emot resten av 2022 då vi ämnar fortsätta vår värdeskapande och lönsamma tillväxt."

- Sverker Källgården, VD

NYCKELTAL1

Q1 2022

Q1 2021

Helår 2021

Förvaltningsfastigheter, MEUR

1 543

1 270

1 500

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR2

102,2

72,6

85,8

Uthyrningsbar yta, tusen kvm²

950

744

867

Andelen dagligvarufastigheter, %

94,7

95,0

94,6

Antal fastigheter med solpaneler

39

28

39

Belåningsgrad seniorskuld, %

47,4

48,9

48,3

Belåningsgrad nettoskuld, %

52,0

61,6

57,8

Räntetäckningsgrad, ggr

3,7

3,4

3,5

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR3

0,24

0,23

0,93

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 29 i Q1 rapporten.
2Inkluderar förvärvet i Danmark som signerades i mars men tillträddes 6 april.
3Inkluderar utdelning som den extra bolagsstämman avser att besluta 5 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD

[email protected] 
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO

[email protected] 
+46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022 kl 08:00 CEST.

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2022


Interim Report Q1 2022


Årsredovisning 2021


Annual Report 2021


Bokslutskommuniké 2021


Year-end report 2021


Delårsrapport Q3 2021


Interim report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Interim Report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Delårsrapport Q3 2020


Interim Report Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Interim Report Q2 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted