Delårsrapport Q1 2021

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2021 (jämfört med januari - mars 2020)

- Hyresintäkter uppgick till 19 430 TEUR (14 040).
- Driftnettot uppgick till 18 211 TEUR (13 002).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 11 570 TEUR (6 840).
- Periodens resultat uppgick till 11 171 TEUR (7 098) vilket motsvarar 0,28 EUR (0,22) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 193 TEUR (1 609).

"Månatlig, växande utdelning i kombination med rejäl tillväxt ger våra aktieägare en stabil utdelningsaktie med tillväxt på köpet."

- Sverker Källgården, VD

NYCKELTAL1

2021 Q1

2020 Q1

2020 Helår

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

1 270

1 053

1 273

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

72,6

61,0

72,6

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

744

628

744

Andelen dagligvarufastigheter, %

95,0

93,9

95,0

Antal fastigheter med solpaneler

28

12

26

Belåningsgrad seniorskuld, %

48,9

50,2

48,9

Belåningsgrad nettoskuld, %

61,6

58,1

61,3

Räntetäckningsgrad, ggr

3,4

3,4

3,3

EPRA NRV per aktie, EUR

12,2

11,6

12,1

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0,23

0,22

0,88

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 28 i Q1 rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD

sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO

pia-lena.olofsson@cibusnordic.com
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet:

https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl 08:00 CEST.

Om Cibus Nordic Real Estate

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 300 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Interim Report Q1 2021


Årsredovisning 2020


Annual report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Delårsrapport Q3 2020


Interim Report Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Interim Report Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Interim Report Q1 2020


Årsredovisning 2019


Annual report 2019


Vuosikatsaus 2019


Bokslutskommuniké 2019


Year-end report 2019


Delårsrapport Q3 2019


Interim Report Q3 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted