Bokslutskommuniké 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Oktober - december 2019 (jämfört med oktober - december 2018)

  • Hyresintäkter uppgick till 13 170 TEUR (12 409)
  • Driftnettot uppgick till 12 559 TEUR (11 355)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 6 984 TEUR (7 530)
  • Periodens resultat uppgick till 5 645 TEUR (6 848) vilket motsvarar 0,2 EUR (0,2) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 33 (2 029) TEUR

Helår 2019 (jämfört med helår 2018)

  • Hyresintäkter uppgick till 51 530 TEUR (39 733)
  • Driftnettot uppgick till 48 618 TEUR (37 521)
  • Förvaltningsresultat uppgick till 28 667 TEUR (22 871)
  • Periodens resultat uppgick till 30 279 TEUR (46 267) vilket motsvarar 1,0 EUR (1,5) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 7 034 (32 270) TEUR

"Vi ser många möjligheter framöver både i Finland och i övriga nordiska länder och känner oss väldigt entusiastiska inför det nya verksamhetsåret ."

- Sverker Källgården, VD

Styrelsens rekommenation till årsstämman gällande utdelning

Styrelsen för Cibus Nordic har idag inget fullständigt beslut gällande utdelning för räkenskapsåret 2019 att rekommendera till årsstämman. Styrelsen avser dock att följa Cibus utdelningspolicy och rekommendera att utdelningen höjs med drygt 5% till totalt 0,89 EUR per aktie för räkenskapsåret 2019, att betalas ut under en tolvmånadersperiod efter årsstämman. Fullständigt beslut om rekommendation kommer att publiceras innan kallelse till årsstämman.

NYCKELTAL1

Q4 2019

Q4 2018

Helår 2019

Helår 2018

Antal fastigheter, st

142

132

142

132

Uthyrningsbar yta, tusen kvm

506

472

506

472

Marknadsvärde fastigheterna, MEUR

874.8

816.5

874.8

816.5

Driftnetto, aktuell intjäningsförmåga, MEUR

50.7

48.2

50.7

48.2

Soliditet, %

36.5

38.8

36.5

38.8

Belåningsgrad, seniorskuld, %

46.1

43.4

46.1

43.4

Belåningsgrad, nettoskuld, %

58.7

58.4

58.7

58.4

Räntetäckningsgrad, ggr

3.3

3.3

3.4

3.3

Justerat EPRA NAV per aktie, EUR

11.4

11.1

11.4

11.1

Utdelning per aktie beslutad för perioden, EUR

0.21

0.20

0.82

0.40

1För redogörelse för alternativa nyckeltal och definitioner se sida 27 i Q4 rapporten.

27 februari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta

Sverker Källgården, VD
[email protected]
+46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO
[email protected]
+46 708 580 453

Länk till rapportarkivet: https://www.cibusnordic.com/investors/financial-reports/

Om Cibus Nordic Real Estate
Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 140 fastigheter i Finland. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 [email protected], är utsedda till Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl 08:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted