Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) räntesäkrar hela sin seniorskuld.

Efter att under veckan tecknat räntesäkring på ytterligare 435 miljoner SEK har Cibus Nordic Real Estate AB (publ) nu hela sin seniorskuld räntesäkrad.

Under veckan tecknade Cibus räntesäkringar för ytterligare 435 miljoner SEK. Det innebär något förenklat att hela seniorskulden nu omfattas av räntesäkringar och löpande räntesats för banklån inklusive kreditmarginal tillsammans med derivat maximalt kan uppgå till 4,55% för seniorskulden som helhet per den 30 september 2023 till första halvåret 2025. Därefter förfaller räntesäkringarna successivt till 2027.

Sedan årsskiftet har ränteswappar om motsvarande 284 MEUR ingåtts med fasta räntor på Euribor på 2,94-2,97% och Stibor på 3,48 %. Ränteswapparna startar runt halvårsskiftet 2023 och löper med ca 4 års löptid.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 70 858 04 53)

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, Lidl och S-gruppen.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted