Cibus Nordic Real Estate AB (publ) completes acquisition of a property portfolio of supermarkets from Coop

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today completed the earlier announced acquisition of a property portfolio with 111 supermarkets from Coop with a property value of approximately SEK 1,900 million. The acquisition is Cibus' first acquisition in Sweden. The properties are located in southern and central Sweden and are rented out with new ten-year triple net agreements with Coop as the tenant.

As a part of the acquisition the Company has, as earlier announced, completed a directed share issue of 6 220 000 new shares with deviation from the shareholders pre-emption rights to a number of Swedish and international investors by way of an accelerated book building procedure. Through the directed share issue Cibus raised approximately SEK 886 million.

For additional information, please contact:

Sverker Källgården, CEO

sverker.kallgarden@cibusnordic.com
+46 761 444 888

About Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus is a real estate company listed on Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm. The Company's business idea is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with daily goods store chains as anchor tenants. The Company currently owns approximately 250 properties in Finland and Sweden. The main tenants are Kesko, Tokmanni, Coop and S-Group. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, is appointed Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) annonserar mandat för en tilltänkt emission av ett SEK seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) annonserar härmed att man har mandaterat Swedbank AB (publ) att agera sole bookrunner för en tilltänkt emission av ett SEK seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta och att agera sole structuring advisor avseende det tillhörande gröna ramverket.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) announces mandate for a contemplated issuance of SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) hereby announces that it has mandated Swedbank AB (publ) as sole bookrunner for a contemplated issue of SEK denominated senior unsecured floating rate green bonds and as sole structuring advisor in relation to the adhering green bond framework.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) förvärvar en portfölj om 18 fastigheter i Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har idag signerat avtal om förvärv av 18 dagligvarufastigheter uthyrda till S-gruppen, Kesko och Tokmanni. Tillträdet beräknas till den 2 juni 2020.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs the acquisition of 18 properties in Finland

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of 18 properties leased to S Group, Kesko and Tokmanni. The transaction is targeted to close on June 2, 2020.


Delårsrapport - Q1 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2020 (jämfört med januari - mars 2019)

  • Hyresintäkter uppgick till 14 040 TEUR (12 655).
  • Driftnettot uppgick till 13 002 TEUR (12 124).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 840 TEUR (7 625). Förvaltningsresultatet exkl valutakursförlust uppgick till 7 698 TEUR (7 625).
  • Periodens resultat uppgick till 7 098 TEUR (8 912) vilket motsvarar 0,22 EUR (0,29) per aktie. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 1 609 TEUR (2 771). I periodens resultat ingår även en valutakursförlust om -858 TEUR (0).

Interim Report - Q1 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

January - March 2020 (compared with January - March 2019)

  • Rental income amounted to EUR 14,040 thousand (12,655).
  • Net operating income totalled EUR 13,002 thousand (12,124).
  • Profit from property management was EUR 6,840 thousand (7,625). Profit from property management excluding currency losses amounted to EUR 7,698 thousand (7,625).
  • Earnings after tax amounted to EUR 7,098 thousand (8,912), corresponding to EUR 0.22 (0.29) per share. Unrealised changes in property values totalling EUR 1,609 thousand (2,771) were included in profit. This profit for the period also includes a currency loss of EUR 858 thousand (0).

Peter Lövgren ny CIO Sweden i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Organisationsbygget i Cibus Nordic Real Estate fortsätter med att bolaget anställt Peter Lövgren som CIO Sweden med ansvar för den svenska marknaden. Peter kommer rapportera till CEO Sverker Källgården och börjar sin anställning hos Cibus den 10/8.


Peter Lövgren new CIO Sweden at Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus Nordic Real Estate continue to build their organization by hiring Peter Lövgren as CIO Sweden, responsible for the Swedish operations. Peter will join Cibus on august 10th and will report to CEO Sverker Källgården.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för första kvartalet 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 15 maj kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.


Cibus Nordic's CEO and CFO present results for the first quarter 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on May 15, 2020 at 10.00 CEST. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the first quarter 2020 in English.
Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 09.30 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.


Notice to attend the annual general meeting in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

The shareholders in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company"), reg. no 559135-0599, are hereby invited to the annual general meeting on Friday, 24 April 2020, at 09:30 a.m., at City Conference Center, at the premises of Norra Latin at Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sweden.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) avser övergå till månatlig utdelning

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599, utreder för närvarande möjligheterna till månatlig utdelning. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma när denna utredning är klar. För årsstämman föreslår styrelsen därför endast beslut om den första kvartalsvisa utdelningen i juni om 0,22 EUR per aktie.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) intends to transition to monthly dividends

The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ), reg. no. 559135-0599, are currently investigating the practicalities associated with monthly dividends payments. The board of directors will announce a notice to attend an extraordinary general meeting once this investigation has been completed. Therefore, the board of directors will only propose a resolution on distribution of dividends for the first quarterly dividend payment in June of EUR 0.22 at the annual general meeting.
Årsredovisning för 2019

Cibus Nordic Real Estate AB:s (publ) årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Cibus webbplats www.cibusnordic.com.


Annual report 2019

Cibus Nordic Real Estate AB's (publ) annual report for 2019 has been published and is available on Cibus website www.cibusnordic.com.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär