Bulletin from the annual general meeting on 20 April 2022 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

At the annual general meeting held on 20 April 2022 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) the main resolutions passed were the following:

 • The meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet for the parent company and the group.

 • The meeting resolved on allocation of the company's results according to the adopted balance sheet in accordance with the board's proposal. Consequently, it was resolved on a dividend in accordance with the following:

  The meeting resolved on a dividend to the shareholders of EUR 0.75 per share. It was resolved that the dividend be paid monthly during the year on twelve occasions where the first payment shall be EUR 0.06 per share, the second EUR 0.06 per share, the third EUR 0.06 per share, the fourth EUR 0.06 per share, the fifth EUR 0.06 per share, the sixth EUR 0.07 per share, the seventh EUR 0.06 per share, the eight EUR 0.06 per share, the ninth EUR 0.07 per share, the tenth EUR 0.06 per share, the eleventh EUR 0.06 per share, and EUR 0.07 per share at the twelfth occasion. The record dates for dividend shall be 22 April 2022, 13 May 2022, 22 June 2022, 22 July 2022, 24 August 2022, 23 September 2022, 24 October 2022, 23 November 2022, 22 December 2022, 24 January 2023, 21 February 2023 and 24 March 2023. Expected dates of payment will be 29 April 2022, 20 May 2022, 30 June 2022, 29 July 2022, 31 August 2022, 30 September 2022, 31 October 2022, 30 November 2022, 30 December 2022, 31 January 2023, 28 February 2023 and 31 March 2023.

  It was noted that the board of directors has convened an extraordinary general meeting to be held on 5 May 2022, where the board of directors proposes that the general meeting resolves on an extra dividend in order for the total dividend to amount to EUR 0.99 per share. 

 • The meeting resolved to discharge the board members and the CEO from liability regarding the financial year 2021.

 • The meeting resolved that the number of board members shall be five (5) and re-elected the board members Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Victoria Skoglund and Stefan Gattberg as well as elected Nils Styf as new board member. The meeting re-elected Patrick Gylling as chairman of the board.

  The meeting re-elected the registered auditing firm KPMG AB as the company's auditor.

 • The meeting resolved that fees to each of the board members shall amount to EUR 2,500 per month and fees to the chairman of the board shall amount to EUR 5,000 per month.

 • The meeting resolved to adopt a long-term incentive program for the employees of the company. The incentive program is in the form of a warrant plan.

  Furthermore, the meeting resolved, in order to fulfil its obligations according to the warrant plan, to issue warrants as well as on the transfer of warrants. A maximum of 500,000 warrants may be issued in relation to the warrant program.

 • The meeting resolved to approve the remuneration report.

 • It was noted that the board of directors has withdrawn a number of proposals that were intended to be considered at the annual general meeting. This was announced in a press release on 11 April 2022.

For further information, please contact:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Cibus is a real estate company listed on Nasdaq Stockholm Mid Cap. The company's business idea is to acquire, develop and manage high quality properties in the Nordics with daily goods store chains as anchor tenants. The company currently owns more than 400 properties in the Nordics. The main tenants are Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl and S Group.

Nerladdningsbara filer

Q2 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - juni 2022 (jämfört med april - juni 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 27 193 TEUR (19 797).
- Driftnettot uppgick till 25 189 TEUR (18 472).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 13 550 TEUR (10 834). I resultatet ingår en orealiserad valutakursförlust på -2 142 TEUR.
- Periodens resultat uppgick till 30 831 TEUR (11 672) vilket motsvarar 0,63 EUR (0,29) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 17 183 TEUR (2 357).


Q2 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

April - June 2022 (compared with April - June 2021)

- Rental income amounted to EUR 27,193 thousand (19,797).
- Net operating income totalled EUR 25,189 thousand (18,472).
- Profit from property management was EUR 13,550 thousand (10,834). An unrealised exchange rate loss of -2,142 is included in the profit.
- Earnings after tax amounted to EUR 30,831 thousand (11,672), corresponding to EUR 0.63 (0.29) per share.
- Unrealised changes in property values totalling EUR 17,183 thousand (2,357) were included in profit.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) uppdaterar sitt MTN-program och offentliggör ett uppdaterat grundprospekt

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har i juni 2021 upprättat ett s.k. Medium Term Note-program med en ram uppgående till 5 miljarder kronor eller dess motsvarighet i EUR, NOK eller DKK ("MTN-programmet"). I samband med upprättandet av MTN-programmet upprättade Cibus ett grundprospekt daterat 14 juni 2021, vilket ska uppdateras årligen. Med anledning av detta har Bolaget gjort en årlig uppdatering av grundprospektet och i samband därmed uppdaterat de allmänna villkoren för MTN-programmet.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) updates its MTN programme and publishes an updated base prospectus

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or "the Company") has in June 2021 established a Medium Term Note programme with a framework amount of SEK 5 billion or an equivalent amount in EUR, NOK or DKK (the "MTN programme"). In connection with the establishing of the MTN programme Cibus published a base prospectus dated 14 June 2021, which is subject to yearly updates. The Company has now made its annual update to the base prospectus and, in connection therewith, updated the general terms and conditions of the MTN programme.


Cibus Nordics VD och CFO presenterar resultatet för andra kvartalet 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 21 juli kl. 10:00. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets Q2 rapport på engelska.


Cibus Nordics CEO and CFO present results for the second quarter 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on July 21, at 10.00 CEST. The companys CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the Q2 report in English.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fövärvar portfölj om 4 fastigheter i Norge för EUR 12m.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har idag undertecknat och tillträtt ett förvärv av en portfölj innehållande fyra fastigheter i mellersta Norge för EUR 12m.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) signs and closes acquisition of portfolio of four properties in Norway for EUR 12m

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) has signed and closed the acquisitions of a portfolio of four properties in middle Norway for EUR 12m.


Iiris Eestilä ny CIO Finland hos Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus Nordic Real Estate AB fortsätter att utveckla sin organisation genom att anställa Iiris Eestilä som CIO Finland, med ansvar för den finska verksamheten. Iiris börjar på Cibus den 13:e juni och kommer rapportera till CEO Sverker Källgården.


Iiris Eestilä new CIO Finland at Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Cibus Nordic Real Estate continues to develop its organisation by hiring Iiris Eestilä as CIO Finland, responsible for the Finnish operations. Iiris will join Cibus on 13 June and will report to CEO Sverker Källgården.


Iiris Eestilästä Cibus Nordic Real Estate AB:n uusi sijoitusjohtaja Suomessa

Cibus Nordic Real Estate jatkaa organisaationsa kehittämistä palkkaamalla Iiris Eestilän tehtävään CIO Finland vastaamaan yhtiön sijoitustoiminnasta Suomessa. Iiris aloittaa Cibuksella 13. kesäkuuta ja raportoi toimitusjohtaja Sverker Källgårdenille.
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) erbjuder återköp av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 av del av teckningsoptionerna.


Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offers to repurchase warrants

The board of directors in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has resolved to offer the holder of warrants under program 2019/2022 to repurchase part of his warrants.
Q1 2022 Delårsrapport Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Januari - mars 2022 (jämfört med januari - mars 2021)

- Hyresintäkter uppgick till 23 465 TEUR (19 430).
- Driftnettot uppgick till 21 769 TEUR (18 211).
- Förvaltningsresultatet uppgick till 14 575 TEUR (11 570).
- Periodens resultat uppgick till 35 523 TEUR (11 171) vilket motsvarar 0,79 EUR (0,28) per aktie.
- Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår i resultatet och uppgick till 26 532 TEUR (193).
- EPRA NRV uppgick till 713 216 TEUR (487 074) vilket motsvarar 14,7 EUR (12,2) per aktie.


Q1 2022 Interim Report Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

January - March 2022 (compared with January - March 2021)

- Rental income amounted to EUR 23,465 thousand (19,430).
- Net operating income totalled EUR 21,769 thousand (18,211).
- Profit from property management was EUR 14,575 thousand (11,570).
- Earnings after tax amounted to EUR 35,523 thousand (11,171), corresponding to EUR 0.79 (0.28) per share.
- Unrealised changes in property values totalling EUR 26,532 thousand (193) were included in profit.
- EPRA NRV amounted to EUR 713,216 (487,074), corresponding to EUR 14.7 (12.2) per share.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted