Chordate tidigarelägger delårsrapport

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar härmed att publiceringen av Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019, perioden 1 juli - 30 september 2019, kommer att tidigareläggas till den 11 november 2019 istället för 15 november 2019 som tidigare har angivits i Bolagets finansiella kalender. Anledningen till tidigareläggandet av delårsrapporten är att Bolagets arbete med framställandet av delårsrapporten har fortskridit snabbare än beräknat.

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns på https://investor.chordate.com/finansiell-kalender/

Kista, 11 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 kl. 12:40 CET.

Om Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa och kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Västra Hamnen inleder analysbevakning av Chordate

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate") har ingått avtal med Västra Hamnen Corporate Finance AB ("Västra Hamnen") om så kallad uppdragsanalys. Analysen innefattar en oberoende genomgång av bolaget, dess produkter, marknader och konkurrenter samt ett finansiellt scenario som utgör underlag för en samlad bedömning av motiverat börsvärde för bolaget.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i CHORDATE MEDICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Chordate Medical Holding AB (publ), 556962-6319, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2020, klockan 16.00 på bolagets kontor i Regus kontorshotell, Kistagången 20B, Kista.


Paus i studieaktiviteter medför lägre kostnader för Chordate Medical

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelade tidigare idag att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19. Som en konsekvens av detta minskar kapitalförbrukningen i motsvarande grad.


Chordates studieaktiviteter tar tillfällig paus på grund av Covid-19

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att båda studierna för kronisk migrän och kronisk rinit sätts på paus, som följd av Covid-19.


Chordate Medicals bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av kvartalet oktober-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 311 200 SEK (221 197)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -2 702 833 SEK (-2 998 866)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 099 639 SEK (-6 906 816)
  • Resultat efter skatt var -6 099 639 SEK (-6 906 816)
  • Resultat per aktie var -0,17 SEK (-0,46)

Sammanfattning av perioden januari-december 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 163 727 SEK (945 114)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -17 942 171 SEK (-19 277 931)
  • Resultat efter finansiella poster var -24 889 162 SEK (-26 685 528)
  • Resultat efter skatt var -24 889 162 SEK (-26 685 528)
  • Resultat per aktie var -0,98 SEK (-2,98)Chordate slutför fulltecknad riktad nyemission - tillförs cirka 7,4 MSEK före emissionskostnader

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär