Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Cell Impact 2022Q3 Delårsrapport

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.

  • Intäkterna uppgick till 14,7 MSEK (27,5), vilket är -46% jämfört motsvarande kvartal 2021.
  • Rörelseresultatet uppgick till -28,6 MSEK (-14,4).
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -28,9 MSEK (-14,7).
  • Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,38 SEK (-0,25).
  • Eget kapital uppgick på balansdagen till 353,3 MSEK (149,3) eller 4,66 SEK per aktie (2,54).
  • Soliditeten på balansdagen uppgick till 81 procent (73).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,4 MSEK (-20,2).
  • På balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 211,6 MSEK (57,5).

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Axellie
CFO, Cell Impact AB
+46 70-343 46 55 eller [email protected] 

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser (CA).

Denna information är sådan information som Cell Impact AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Nerladdningsbara filerCell Impact 2022Q2


Cell Impact 2022Q2


2022Q1


2022Q1


2021 Årsredovisning


2021 Annual Report


2021 Q4 Bokslutskommuniké


2021 Q4 Year-end report


Cell Impact 2021 Q3 SE


Cell Impact 2021 Q3 EN
Cell Impact 2021Q1 SE


Cell Impact 2021Q1 EN


Årsredovisning 2020


Annual Report 2020


Bokslutskommuniké 2020


Year-end report 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted