Cell Impact opens new Karlskoga factory for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) announces that the new production facility in Karlskoga, Brickegården, is now ready for production of flow plates. With a strong cash reserve, the company is now increasing the pace of positioning itself as a global volume supplier to the growing fuel cell industry.

The new plant will now be equipped with the special machines required to manufacture high-quality flow plates based on Cell Impact's production method Cell Impact Forming ™, which is based on Cell Impact's patented method for high-velocity forming. The factory also has equipment for cutting, welding, and leak testing of bipolar flow plates. The factory will now grow to become one of the world's most automated and high-performance facilities.

"Much of our focus has been on preparing the premises, moving our existing machines and installing some new equipment," says Tord Lätt, Operations Manager at Cell Impact. "Now, the next step is to start projects around automation to gradually increase our cost efficiency and capacity."

"It feels great to have finally moved to nice new premises," says Pär Teike, CEO of Cell Impact. "A larger production area is important for our customers and prospects. It creates trust in us as a supplier that can grow. After last week's successful share issue of SEK 175 million, we now have the opportunity to increase our production capacity."

"In my previous work in the truck industry, I have followed the development of alternative fuels," says Robert Sobocki, Chairman of the Board of Cell Impact. "We are now facing a clear turning point as fuel cells will play a significant role in creating environmentally-friendly logistics solutions via electrification, especially for heavy and long-distance transports."

Attached images:

  1. A machine for high-velocity forming
  2. Laser machines used in the production of flow plates
  3. Cell Impact's management team (from left); Stefan Axellie (CFO), Tord Lätt (COO), Pär Teike (CEO), Anders Öberg (CTO).  

For more information, please contact:

Mr. Pär Teike, CEO, +46 73-024 06 84 or paer.teike@cellimpact.com.  

About Cell Impact

Cell Impact AB (publ) is a global supplier of advanced flow plates to fuel cell manufacturers. The company has developed and patented a unique method of adiabatic high-speed velocity pressing that enables flow plates with more advanced designs, which in turn creates more cost- and energy-efficient fuel cells when compared to conventional pressing methods.

The Cell Impact share is listed on Nasdaq First North Growth Market and FNCA Sweden AB is the company's Certified Advisor (CA). Contact info: +46 8-528 00 399 or info@fnca.se.

Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results for 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the third quarter.


Cell Impact inviger ny fabrik för flödesplattor i Karlskoga

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) meddelar att den nya produktionsanläggningen i Karlskoga, Brickegården, nu är igång med produktion av flödesplattor. Med en välfylld kassa ökar nu bolaget tempot för att positionera sig som en global volymleverantör till den växande bränslecellsindustrin.


Cell Impact opens new Karlskoga factory for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) announces that the new production facility in Karlskoga, Brickegården, is now ready for production of flow plates. With a strong cash reserve, the company is now increasing the pace of positioning itself as a global volume supplier to the growing fuel cell industry.


Cell Impact har genomfört en riktad nyemission om 175 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 7 000 000 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 25 kronor per aktie ("Nyemissionen"), vilket innebär att Bolaget tillförs 175 000 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Stockholm Corporate Finance AB, och motsvarar en rabatt om cirka 6,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2020. Flera svenska och internationella institutionella investerare, däribland BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management (inklusive fonderna DNB Miljøinvest, DNB Renewable Energy och DNB Disruptive Opportunities) och Cicero Fonder, deltog i Nyemissionen.


Cell Impact has carried out a directed share issue of SEK 175 million

The Board of Directors of Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") has, based on the authorization granted by the annual general meeting on April 16, 2020, resolved on a directed issue of 7,000,000 series B shares at a subscription price of SEK 25 per share (the "Share Issue"), which means that the Company raises SEK 175,000,000 before transaction costs. The subscription price in the share issue has been determined through an accelerated bookbuilding procedure, performed by Carnegie Investment Bank AB (publ) and Stockholm Corporate Finance AB, and corresponds to a discount of approximately 6.7 percent compared to the closing price on Nasdaq First North Growth Market as of October 6, 2020. Several Swedish and international institutional investors, e.g. BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management (including the funds DNB Miljøinvest, DNB Renewable Energy and DNB Disruptive Opportunities) and Cicero Fonder, participated in the Share Issue.


Cell Impact offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 7 miljoner B-aktier

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" eller "Bolaget") meddelar härmed sin avsikt att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2020, genomföra en nyemission om cirka 7 miljoner aktier av serie B i Bolaget riktad till svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Bolaget har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, samt Stockholm Corporate Finance AB som Co-manager i samband med Nyemissionen (tillsammans "Managers"). Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet") som leds av Managers och inleds omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.


Cell Impact announces intention to carry out a directed issue of approximately 7 million series B shares

Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) ("Cell Impact" or the "Company") hereby announces its intention to, based on the authorization granted by the annual general meeting held on April 16, 2020, execute a share issue of approximately 7 million series B shares in the Company directed to Swedish and international institutional investors (the "Share Issue"). The Company has retained Carnegie Investment Bank AB (publ) as Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner and Stockholm Corporate Finance AB as Co-manager in connection with the Share Issue (together the "Managers"). The subscription price and the total number of new shares in the Share Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure (the "Bookbuilding") led by the Managers and will commence immediately following the announcement of this press release.


Nowogen Technology lägger order på produktion av flödesplattor

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) har fått en order värd 1,5 MSEK av Nowogen Technology för prototyptillverkning av flödesplattor. Ordern följer på en tidigare verktygs- och utvecklingsorder som Cell Impact fick i november 2018. Leverans är planerad att starta under fjärde kvartalet 2020 och slutföras under första kvartalet 2021.


Nowogen Technology places order for production of flow plates

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) has received an order worth 1.5 MSEK for prototype production of bipolar flow plates from Nowogen Technology. The order is a supplemental order to a previous tooling and development order that Cell Impact received in November 2018. Delivery is scheduled to begin in the fourth quarter of 2020 and be completed during the first quarter of 2021.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet 2020

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.


Positivt slutresultat av högvolymtest

I januari 2020 initierade Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B), tillsammans med japanska NKC, ett volymtest av Cell Impacts produktionsteknik Cell Impact Forming. Projektet är nu avslutat och resultaten är mycket tillfredställande. Efter tillverkning av drygt 2 miljoner flödesplattor är uppmätt slitage på både verktyg och maskinutrustning minimalt.


Cell Impact får ytterligare order på produktionsverktyg för serieproduktion

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) får en beställning värd 6,9 MSEK på produktionsverktyg från en befintlig kund med en ledande position på den nordamerikanska marknaden.


Cell Impact får beställning på produktionsverktyg

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) får en beställning värd 4,6 MSEK för produktionsverktyg från en befintlig kund med en ledande position på den nordamerikanska marknaden. Verktyget planeras att vara färdigt för produktion i början av första kvartalet 2021.


Cell Impact tillförs ytterligare 38,4 MSEK genom lösen av teckningsoptioner

Cell Impact (Nasdaq First North GM: CI B) genomförde under andra kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 B pågick under perioden 1 juni 2020 till 15 juni 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 6 393 402 TO 1 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om ca 98 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted