Cell Impact Forming™ demonstrationslinje installeras i Japan

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) kommer att installera en Cell Impact Forming™ demonstrationslinje för flödesplattor i Japan i samarbete med F.C.C. Co., Ltd., en ledande japanska leverantör av komponenter till fordonsindustrin.

Cell Impact har under flera år genomfört kundutvecklingsprojekt för flödesplattor för kunder i Japan, en betydande marknad för bränsleceller och elektrolysutrustning. Den japanska marknaden är en av världens mest krävande, vilket kräver långsiktighet och systematiskt arbete för att bli framgångsrik. Mot denna bakgrund etablerades Cell Impact Japan Inc. i början av 2021 för att bättre kunna möta marknadens krav och stärka företagets marknadsföringskapacitet.

I samarbete med F.C.C., en ledande global leverantör av fordonskomponenter, kan Cell Impact nu informera om att en Cell Impact Forming formningslinje för flödesplattor kommer att installeras i en av F.C.C.s fabriker i Hamamatsu, Japan.

Initiativet att demonstrera Cell Impacts skalbara, gröna och kostnadseffektiva formnings- och produktionsteknik av flödesplattor, kommer att pågå under en längre tidsperiod och är ämnad för befintliga och potentiella kunder, 

- F.C.C. har funnit att Cell Impact Forming är ett unikt och kostnadseffektivt sätt att tillverka flödesplattor. Därför är det glädjande att vi har skapat ett gemensamt team med Cell Impact för att driva demonstrationsaktiviteter här i Japan så att bränslecellsindustrin kan lära sig mer om denna lovande teknologi, säger Yoshifumi Fuchigami, Operating Officer på F.C.C.

- Vi är glada över att ha etablerat en relation med F.C.C., ett verkligt professionellt företag med avancerad tillverkningsteknik och kunnande, och att få möjligheten att demonstrera fördelarna med Cell Impacts formningsteknik tillsammans på plats i Japan, säger Shigeru Nakagawa, Managing Director för Cell Impact Japan Inc.

- F.C.C. har ett stort intresse för den här branschen och med deras hjälp är jag övertygad om att vi kommer att kunna genomföra demonstrationsaktiviteten på ett mycket bra sätt, avslutar Pär Teike, CEO för Cell Impact.

Cell Impact Forming-linjen hos F.C.C. beräknas tas i drift i höst.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, CEO, +46 73-024 06 84 eller [email protected].
Shigeru Nakagawa, Managing Director, Cell Impact Japan Inc., +81 90 6831 1866 eller [email protected]

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som är väsentligt mer skalbar och kostnadseffektiv jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik eftersom den inte förbrukar något vatten och använder mycket lite elektrisk energi.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].

Cell Impact är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

Behovet av grön teknik som kan lösa klimatkrisen har ökat kraftigt. Inte minst gäller detta efterfrågan på vätgasteknik. Detta har gjort att Cell Impact, en global leverantör av nyckelkomponenten för bränsleceller, just nu är ett av Sveriges snabbast växande företag.


Cell Impact is one of the fastest growing tech companies in Sweden

The need for green technology that can solve the climate crisis has increased sharply. This applies in particular to the demand for hydrogen technology. This has made Cell Impact, a global supplier of a key component for fuel cells, one of the fastest growing companies in Sweden.


Cell Impact delårsrapport för tredje kvartalet: Produkt och produktionsomställning har lett till tillfälligt lägre försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för tredje kvartalet.


Cell Impact reports third quarter results: Product and production adjustments result in temporarily lower sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) reports the following financial summary for the third quarter.


Cell Impact Forming™ demonstrationslinje installeras i Japan

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) kommer att installera en Cell Impact Forming™ demonstrationslinje för flödesplattor i Japan i samarbete med F.C.C. Co., Ltd., en ledande japanska leverantör av komponenter till fordonsindustrin.


Cell Impact Forming™ demonstration line to be installed in Japan

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) will set up a Cell Impact Forming™ flow plate demonstration line in Japan in collaboration with leading Japanese auto parts supplier F.C.C. Co., Ltd.


Cell Impact delårsrapport för andra kvartalet: ökad försäljning, lägre förlust

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) lämnar följande finansiella sammanfattning för andra kvartalet.


Cell Impact reports second quarter results: increased sales, lower loss

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) reports the following financial summary for the second quarter.


Cell Impact Japan Inc. får utvecklingsorder på 1,6 miljoner SEK

Cell Impact AB:s (Nasdaq First North GM: CI) helägda dotterbolag Cell Impact Japan Inc. har fått en order värd 1.6 MSEK. Ordern omfattar ett projekt för designutveckling av en flödesplatta och inkluderar produktion av prototypplattor. Det är en fortsättning på tidigare etablerade aktiviteter i Japan och leverans kommer att ske under tredje kvartalet 2022.


Cell Impact Japan Inc. receives development order worth SEK 1.6 million

Cell Impact AB's (Nasdaq First North GM: CI) wholly owned subsidiary Cell Impact Japan Inc. has received an order worth MSEK 1.6. The order is for a flow plate design project and involves flow plate prototype production. It is a continuation of earlier established activities in Japan and will be delivered during the third quarter of 2022.


Byte av namn, kortnamn och ISIN-kod för aktierna i Cell Impact AB (publ)

Årsstämman i Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" eller "Bolaget") den 21 april 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Cell Impacts bolagsordning innebärande borttagande av aktieslaget A-aktier. Bolagets B-aktier kommer därmed vara ordinarie aktier. Aktiens röstvärde har även ändrats från 1/10 röst per aktie till 1 röst per aktie.


Change of name, ticker and ISIN code for the shares in Cell Impact AB (publ)

The Annual General Meeting of Cell Impact AB (publ) ("Cell Impact" or the "Company") on April 21, 2022 resolved, in accordance with the boards of director's proposal, on amendments of Cell Impact's articles of association including the removal of the class A share. The Company's class B shares will therefore be ordinary shares. The share's voting value has also been changed from 1/10 vote per share to 1 vote per share.


Cell Impact delårsrapport för första kvartalet: fortsatt hög försäljning

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) lämnar följande finansiella sammanfattning för första kvartalet.


Cell Impact reports first quarter results: continued strong sales

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) reports the following financial summary for the first quarter.


Arbetstagarrepresentant utsedd till Cell Impacts styrelse

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att IF Metalls verkstadsklubb på Cell Impact har utsett Lillette Hallblad som arbetstagarrepresentant i Cell Impacts styrelse.


Employee representative elected to Cell Impact's board

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) announces that the local IF Metall union club at Cell Impact has elected Lillette Hallblad as employee representative to Cell Impact's Board of Directors.


Kommuniké från årsstämman 2022 i Cell Impact AB (publ)

Årsstämma i Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) hölls den 21 april 2022.


Communiqué from the Annual General Meeting 2022 of Cell Impact AB (publ)

The annual general meeting of Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) was held on April 21, 2022.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted