Sustainability in focus as CDON and Bring sign a logistics agreement

CDON and Bring have signed a new logistics agreement for the Scandinavian countries, which entails an increased focus on sustainable deliveries.

- We are happy to sign with Bring as our logistics partner for package deliveries. Bring is a company that is at the forefront of sustainability, an area in which CDON has strengthened its focus in the past year, says Tobias Neumann, Logistics Manager at CDON.

CDON, like all companies in the e-commerce industry, is aware that transport can have a significant environmental impact. Therefore, it is important to work long-term with a logistics partner that continuously upgrades its vehicles to more environmentally efficient alternatives and strives for new innovative distribution solutions. The agreement with Bring ensures high quality and sustainable logistics regarding package deliveries from CDON's own warehouses to our customers.

- In our transformation towards becoming a pure marketplace, environmentally sustainable communication and logistics solutions are an important factor. I am therefore looking forward to a close collaboration with Bring in the coming years, Tobias continues.

At Bring, the goal is for all home deliveries to be fossil-free or emission-free throughout the Nordic region by 2025, regardless of whether the delivery takes place in large cities or in rural areas. Already today, more than 50 percent of Bring's home deliveries in Sweden are fossil-free.

- I am glad that CDON shows us confidence as a logistics partner for its package deliveries in the Nordic region. Like us, CDON has a strong focus on working with sustainable delivery solutions. With this agreement in place, I look forward to being able to contribute to CDON's ambitions for a more sustainable supply chain from order to delivery, says Per Buus, Sales Director at Bring.

For more information:

Alexandra Jerrebo
PR & Communications Manager CDON
alexandra.jerrebo@cdon.com

Eric Thysell
Investor Relations Manager
E-mail: eric.thysell@cdon.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB is the company's Certified Adviser.
Phone: +46 (0) 8 528 00 399
E-mail: info@fnca.se

About CDON

CDON was founded in 1999 and is now the biggest marketplace in the Nordic region. During 2020 we had over 120 million visits and 2.3 million customers. Customers can choose to buy and compare prices for millions of products at CDON, by far the widest range of all Nordic e-retailers. Over 1,500 merchants use CDON's platform and technology to increase their sales. This gives CDON a wide range of products within, movie, music, computers, games, office supplies, books, toys, consumer electronics, household appliances, sport, outdoor, beauty care, fashion, shoes, computers, and computer products. CDON is listed on Nasdaq First North Growth Market with the abbreviation CDON.

CDONs CFO lämnar

CFO, Niclas Szieger, har idag beslutat att lämna sin nuvarande position i CDON.


CDON's CFO leaves his position

CFO Niclas Szieger, has today decided to leave his current position at CDON.


Interim report 1 April - 30 June 2021

CDON ends challenging quarter on a promising note


CDON förvärvar 30% av Shopit Online Europe AB

CDON har idag ingått ett avtal om att förvärva 30 procent av aktierna i Shopit Online Europe AB för en kontant köpeskilling om 26,6 Mkr. I samband med transaktionen ingår parterna också ett kommersiellt avtal.


CDON acquires 30% of Shopit Online Europe AB

CDON has today entered into an agreement to acquire 30 percent of the shares in Shopit Online Europe AB. CDON will pay SEK 26.6M cash for 30 percent of the shares and enter into a commercial agreement.


CDON utser Allan Junge-Jensen till tillförordnad VD

Styrelsen för CDON AB meddelar att Allan Junge-Jensen har utsetts till tillförordnad
VD för CDON AB från och med den 26 juli.


CDON appoints Allan Junge-Jensen as interim CEO

The Board of Directors of CDON AB announces that Allan Junge-Jensen has been
appointed interim CEO of CDON AB starting July 26th.


INBJUDAN TILL PRESENTATION AV CDONS KVARTALSRAPPORT Q2 2021

CDONs kvartalsrapport avseende perioden april-juni 2021, publiceras den 14 juli 2021 kl 13.00 CEST.


INVITATION TO PRESENTATION OF CDON'S INTERIM REPORT Q2 2021

CDON's interim report for the period April-June 2021, will be published on July 14, 2021 at 13.00 CEST.
Hållbarhet i fokus när CDON och Bring sluter nytt logistikavtal

CDON och Bring har slutit ett nytt logistikavtal för de skandinaviska länderna som innebär ett ökat fokus på hållbara leveranser.


Sustainability in focus as CDON and Bring sign a logistics agreement

CDON and Bring have signed a new logistics agreement for the Scandinavian countries, which entails an increased focus on sustainable deliveries.


Kommuniké från årsstämman i CDON AB

Vid dagens årsstämma i CDON AB, org.nr. 556406-1702 ("bolaget"), som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, investors.cdon.com


CDON förstärker ledningsgruppen med Eldar Terzic

Idag meddelar CDON, Nordens ledande marknadsplats, att företaget återanställer Eldar Terzic. Eldar blir ny medlem i ledningsgruppen och kommer att bidra med ett ökat fokus på kundupplevelsen, vilket är en viktig byggsten i CDONs strategi.


CDON strengthens the Management Team with Eldar Terzic

CDON, the Nordic region's leading marketplace, today announced that the company is reappointing Eldar Terzic. Eldar will be a new member of the Management Team and will contribute with an increased focus on Customer Experience, which is an important building block of CDON's business strategy.


Ökad synlighet och försäljning i fokus när CDON Ads lanseras

CDON lanserade under förra veckan CDON Ads, bolagets nya annonsverktyg. Detta verktyg möjliggör för externa handlare att öka sin försäljning och synlighet genom sponsrade produkter på CDON Marketplace.


Increased visibility and sales in focus as CDON Ads is launched

Last week, CDON launched CDON Ads, the company's new advertising tool. This tool enables external merchants to increase their sales and visibility through sponsored products on CDON Marketplace.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted