Delårsrapport Q3 2021

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden juli - september 2021.

Juli - september 2021

- Omsättningen för perioden uppgick till 39,6 MSEK (35,9).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,7 MSEK (5,6).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 2,1 MSEK (5,4).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,6 SEK (1,5).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,5 MSEK (4,5).

Juli - september 2021

- Omsättningen för perioden uppgick till 147,0 MSEK (133,1).
- Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär* uppgick till 13,9 MSEK (4,5).
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 7,7 MSEK (-23,8).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 7,6 MSEK (-24,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,2 SEK (-13,0).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -0,3 MSEK (33,2).
- Utdelning har utbetalats med 9,5 MSEK (0).

* Avser överenskommelse med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB (2021) samt engångskostnader relaterade till avveckling av Capaman AB som skedde under 2020.

Headsents tredje kvartal - avyttring av managementkonsultverksamheten präglar kvartalet

Idag presenterar Headsent årets tredje kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa om hur avyttringen av verksamheten inom Management Consulting påverkar bolagets verksamhetsinriktning och finansiella ställning.

Den 1 september avyttrades managementkonsultverksamheten med tillträde för köparen den 1 oktober. Managementkonsultverksamheten har varit en stor del av verksamheten så försäljningen har avgörande påverkan på bolagets verksamhetsinriktning och finansiella ställning. Som en följd av transaktionen har bolaget bytt namn till Headsent AB (publ) och den tidigare styrelseordförande Joakim Hörwing har tillträtt som VD och ersatts av Peo Lindholm som styrelsens ordförande.

Headsent är idag ett bolag med tillgångar inom HR och HR-tech. Styrelsen har beslutat att bolags strategi ska vara att utveckla dessa tillgångar.

Joakim Hörwing, VD på Headsent, kommenterar:

- Jag ser framemot som VD få arbeta med att utveckla våra tillgångar inom HR och HR tech. Capasearch och Capacify växer organiskt bra med fin lönsamhet samtidigt som Commended.ai utvecklas enligt plan.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: https://investor.headsent.se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2022Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted