Capacify lanserar plattform för att hitta rätt interimskonsult

Idag lanserar Capacify en ny typ av kompetensplattform för interimskonsulter. Plattformen hjälper företag att lättare hitta rätt kompetens bland ett stort urval av konsulter. Den ska också stötta konsulter i att hitta den uppdragsgivare som behöver just deras spetskompetens. Nyckeln ligger i att låta tidigare kollegor och kunder värdera konsultens kompetens. 

Idag försörjer sig ungefär 1 miljon svenskar som frilanskonsulter. Enligt Capacify arbetar ungefär 15 000 som oberoende kvalificerade konsulter inom ekonomi, finans, ledning och projektledning. Denna målgrupp har Capacify som ambition att knyta till sig genom den nya plattformen.

"Vi har idag en relation med ungefär 500 av de oberoende konsulterna inom våra områden. Med plattformen är vi övertygade om att vi inom ett år har flerdubblat storleken på vårt nätverk. Målet är att systematiskt knyta i princip samtliga 15 000 till oss. Det skapar ett stort värde för både konsult och kund.", säger Kristoffer Fredriksson, CEO på Capacify.

Grundarna bakom Capacify, som är ett dotterbolag till börsnoterade Capacent, fick idén till plattformen när de arbetade med förmedling av interimskonsulter. Kristoffer Fredriksson fortsätter:

"Idag får både konsult och företag förlita sig på att ett CV gör konsultens kompetens rättvisa. Med vår nya plattform väljer konsulten ut spetskompetenser som sedan värderas av tidigare kollegor och kunder"

Capacify grundades i juni i år och har sedan dess haft god tillväxt. I samband med att Capacent köpte RGP:s nordiska verksamhet fick Capacify många nya kunder och ca 30 nya uppdrag. Förvärvet väntas tillföra Capacentkoncernen 30 till 70 miljoner SEK i omsättning 2020, varav Capacify står för en väsentlig del. Idag arbetar man med kunder som Skanska, Readly och iZettle.

"Capacify och den nya plattformen är ett viktigt steg i vår tillväxtvision. Genom plattformen ökar vi vårt nätverk och kan skapa ett ännu större värde för både befintliga och nya kunder." avslutar Edvard Björkenheim, CEO på Capacent Holding.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO Capacent Holding AB (publ), edvard.bjorkenheim@capacent.se, 076-001 58 01
Kristoffer Fredriksson, CEO Capacify, kristoffer.fredriksson@capacify.se, 073-800 71 85

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
CA@mangold.se och +46 8 5030 1550

Om Capacent Holding AB (publ):
Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags lönsamhet och kassaflöde. Med ett brett tjänsteerbjudande och cirka 170 anställda på fem kontor i Sverige, Finland och Island har Capacent en stark position på den nordiska marknaden. Kännetecknande för Capacents verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat.Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - mars 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - mars 2020.

Januari-mars 2020

- Omsättningen för perioden uppgick till 69,0 MSEK, en minskning med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,5 MSEK (4,5).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,3 MSEK (3,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,0 SEK (1,2).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 8,0 MSEK (0,6).


Kallelse till årsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org. nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020, kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Hamngatan 15, Stockholm.
Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2019.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2019

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2019.


Capacify lanserar plattform för att hitta rätt interimskonsult

Idag lanserar Capacify en ny typ av kompetensplattform för interimskonsulter. Plattformen hjälper företag att lättare hitta rätt kompetens bland ett stort urval av konsulter. Den ska också stötta konsulter i att hitta den uppdragsgivare som behöver just deras spetskompetens. Nyckeln ligger i att låta tidigare kollegor och kunder värdera konsultens kompetens. 


Capacent förvärvar delar av internationella RGP

Capacent har idag undertecknat ett avtal om att förvärva majoriteten av den nordiska verksamheten i RGP. Tillträdet är beräknat till den 2 september och är en viktig del i Capacentkoncernens tillväxtstrategi.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär