Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2020.

Juli-september 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 35,9 MSEK, en ökning med 5,4 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 5,6 MSEK (-6,4).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 5,4 MSEK (-6,8).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,5 SEK (-2,4).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4,5 MSEK (-9,4).

Januari-september 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 133,1 MSEK, en ökning med 2,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -23,8 MSEK (2,3). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till 4,5 MSEK (2,3).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -24,5 MSEK (1,3).
 • Resultat per aktie för perioden från kvarvarande verksamheter uppgick till -13,0 SEK
  (-0,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 33,2 MSEK (-8,3).

Capacents tredje kvartal - vidtagna åtgärder skapar ett starkare bolag

Idag presenterar Capacent årets tredje kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa hur de åtgärder bolaget vidtog under andra kvartalet för att hantera effekterna av COVID-19 på kort sikt och öka lönsamheten på lång sikt har börjat ge resultat.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

- Det är glädjande att nu kunna rapportera det bästa resultatet i tredje kvartalet i bolagets historia. Vi når en högre jämförbar omsättningen i perioden än under motsvarande period förra året trots att vi är färre medarbetare.

- Efterfrågan i alla våra verksamheter ökade successivt i slutet av andra kvartalet och kom igång väl efter semesterperioden. Verksamheten inom Management Consulting i Sverige visade styrka genom hög lönsamhet i alla enheter under perioden som säsongmässigt är den sämsta.

De vidtagna åtgärderna i kombination med en mer kundfokuserad organisation skapar en bra grund att utveckla bolaget ifrån. Edvard fortsätter:

- Tack vare goda marknadsinsatser, nytänkande i tjänsteutvecklingen, mer kunddrivna verksamheter och högre kostnadseffektivitet kan bolaget gå in i en ny utvecklingsfas med bättre långsiktiga förutsättningar och ökad resultatgenereringsförmåga.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
edvard.bjorkenheim@capacent.se
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
mattias.ek@capacent.se
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
info@mangold.se
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 80 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/

Capacents intresseföretag, Commended AB, tar in externt kapital

Capacent Holding AB har som tidigare kommunicerats ett nystartat intressebolag, Commended AB. En första extern finansieringsrunda har nu genomförts med en pre-money värdering av Commended AB på 20 miljoner svenska kronor.


Capacent Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för januari - december 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - december 2020.

Oktober - december 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 53,8 MSEK, en ökning med 0,5 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 8,6 MSEK (3,4).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till 8,9 MSEK (3,1).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,6 SEK (0,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9,5 MSEK (11,1).

Januari - december 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 186,9 MSEK, en ökning med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -15,2 MSEK (5,6). Rörelseresultat från kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till 13,1 MSEK (5,6).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -15,5 MSEK (4,4).
 • Resultat per aktie för perioden från kvarvarande verksamheter uppgick till 3,5 SEK (1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 42,7 MSEK (2,7).
 • Föreslagen utdelning om totalt 3,5 SEK (0,0) per aktie.


Kallelse till extra bolagsstämma i Capacent Holding AB (publ)

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2020.


Capacent Holding AB (publ) - presenterar nya finansiella mål

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag bolagets nya finansiella mål.


Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - september 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2020.Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för januari - juni 2020

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden januari - juni 2020.

April-juni 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 45,8 MSEK, en minskning med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -30,8 MSEK (3,7). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till -2,5 MSEK (3,7).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till -30,5 MSEK (3,5).
 • Resultat per aktie för perioden för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,7 SEK (0,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 20,7 MSEK (0,4).

Januari-juni 2020

 • Omsättningen för perioden uppgick till 97,2 MSEK, en ökning med 1,8 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till -29,4 MSEK (8,7). Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader, främst bestående av nedskrivning av goodwill, uppgick till -1,0 MSEK (8,7).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till -29,9 MSEK (8,1).
 • Resultat per aktie för perioden för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,6 SEK (2,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 28,7 MSEK (1,0).Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted