Capacent Holding AB (publ) - Delårsrapport för april - juni 2021

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden april - juni 2021.

April - juni 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 59,3 MSEK (45,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär* uppgick till 7,9 MSEK (-2,4). Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 1,6 MSEK (-30,8).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till 1,1 MSEK (-30,5).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,3 SEK (-14,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -0,4 MSEK (20,7).
 • Utdelning har utbetalats med 9,5 MSEK (0).

Januari - juni 2021

 • Omsättningen för perioden uppgick till 107,4 MSEK (97,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär* uppgick till 12,2 MSEK (-1,0). Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 5,9 MSEK (-29,4).
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till uppgick till 5,5 MSEK (-29,9).
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,5 SEK (-14,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1,2 MSEK (28,7).
 • Utdelning har utbetalats med 9,5 MSEK (0).

* Avser överenskommelse med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB (2021) samt engångskostnader relaterade till avveckling av Capaman AB som skedde under 2020.

Capacents andra kvartal - ökat efterfrågan på tjänster inom alla verksamhetsområden.

Idag presenterar Capacent årets andra kvartalsrapport. I rapporten kan man läsa om hur bolaget under de senaste 12 månaderna har lyckats förbättra sin lönsamhet genom ett högre fokus på kund och en mer kostnadseffektiv struktur.

Edvard Björkenheim, VD på Capacent, kommenterar kvartalet:

 • Vi rapporterar ett rörelseresultat på 7,9 MSEK efter justeringar för kostnader av engångskaraktär, vilket är det högsta rörelseresultatet för ett andra kvartal sedan noteringen 2015.

 • Executive Search och Interim Management verksamheterna har flyttat fram sina positioner och växer nu med förbättrad lönsamhet. Detta är väldigt positivt och ett resultat av ett mycket fokuserat arbete med att etablera dessa verksamheter på marknaden. Samtidigt fortsätter verksamheten inom Management Consulting att leverera god marginal.

Bolaget kommer fortsätta ett fokusera på lönsamhet. Edvard fortsätter:

 • Lönsamhet kommer vara vår ledstjärna även framåt, men vi vill nu kombinera det i större utsträckning med tillväxt.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Björkenheim, CEO
[email protected]
+46 76 001 58 01

Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13

Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
[email protected]
+46 8 5030 1550

Kort om Capacent Holding AB (publ):

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, rekrytering och Interim management har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget är ca 70 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 oktober 2015.

Denna information är sådan information som Capacent är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 08.35 CET.

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på: http://investor.capacent.se/finansiella-rapporter/


Headsent AB (publ) - slutför avyttringen av sina innehav inom Executive Search, Interim Management och i intressebolaget Commended AB

Headsent AB (publ) ("Bolaget" eller "Headsent") har idag, den 29 december 2021, slutfört avyttringen av samtliga Headsents aktier i dotterbolagen Capasearch AB och Capacify AB samt i intressebolaget Commended AB till Bergslagen Erwerb 1 AB.

Headsent AB (publ) - ingår villkorat avtal om att avyttra sina innehav inom Executive Search, Interim Management och i intressebolaget Commended AB

Headsent AB (publ) ("Bolaget" eller "Headsent") har idag, den 7 december 2021, ingått ett villkorat avtal med Bergslagen Erwerb 1 AB om att avyttra samtliga Headsents aktier i dotterbolagen Capasearch AB, Capacify AB samt i intressebolaget Commended AB.Headsent (publ) - Delårsrapport för juli - september 2021

Headsent AB (publ) ("Headsent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets delårsrapport för perioden juli - september 2021.

Juli - september 2021

- Omsättningen för perioden uppgick till 39,6 MSEK (35,9).
- Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,7 MSEK (5,6).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 2,1 MSEK (5,4).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,6 SEK (1,5).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,5 MSEK (4,5).

Juli - september 2021

- Omsättningen för perioden uppgick till 147,0 MSEK (133,1).
- Rörelseresultatet (EBIT) exklusive jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär* uppgick till 13,9 MSEK (4,5).
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 7,7 MSEK (-23,8).
- Resultat före skatt för perioden uppgick till 7,6 MSEK (-24,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,2 SEK (-13,0).
- Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till -0,3 MSEK (33,2).
- Utdelning har utbetalats med 9,5 MSEK (0).

* Avser överenskommelse med konkursförvaltaren för det tidigare dotterbolaget Capaman AB (2021) samt engångskostnader relaterade till avveckling av Capaman AB som skedde under 2020.


Headsents intresseföretag Commended AB stänger ny finansiering

Headsent AB (publ) meddelar att intressebolaget Commended AB genomfört en andra extern finansieringsrunda med en pre-money värdering av Commended på 30 miljoner svenska kronor.


Capacent Holding AB (publ) byter namn till Headsent AB (publ)

Från och med den 27 oktober 2021 kommer Capacent Holding AB:s (publ) aktie att handlas under det nya namnet Headsent AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market. Den nya tickern kommer att vara Head.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted