Cecilia Lager och Per Granath föreslås till Capacents styrelse

Cecilia Lager och Per Granath föreslås till Capacents styrelse. Capacent Holding AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman omval av styrelseordförande Håkan Erixon och ledamöterna Peo Lindholm och Joakim Hörwing. Lena Ridström har avböjt omval. Till nya ledamöter förslås Cecilia Lager och Per Granath.


Cecilia Lager and Per Granath proposed as Capacent board members

Capacent Holding AB (publ.) has decided to propose to the AGM the re-election of chairman of the board Håkan Erixon, and board members Peo Lindholm and Joakim Hörwing. Lena Ridström has declined re-election. New board member nominees are Cecilia Lager and Per Granath.


Kallelse till årsstämma i Capacent Holding

Aktieägarna i Capacent Holding AB (publ), org nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016, kl. 09.00, i Bolagets lokaler på Regeringsgatan 30-32 A i Stockholm.


Bokslutskommuniké i Capacent Holding januari - december 2015

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") offentliggör idag Bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015. I fjärde kvartalet 2015 noterar Bolaget en omsättningsökning om 25,0 procent jämfört med samma period föregående år och för hela året 2015 en ökning om 11,3 procent jämfört med 2014. Capacent föreslår en utdelning om 5,0 SEK per aktie motsvarande totalt 13,2 MSEK.


Capacent deltar i Aktiespararnas möte Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg den 23 november 2015

VD Edvard Björkenheim presenterar företagets verksamhet tillsammans med ansvarig för Capacents Göteborgskontor, Martin Gustafsson.Capacent Holding - Delårsrapport för juli - september 2015

Finansiell utveckling juli - september 2015
· Omsättningen för perioden uppgick till 27,0 MSEK, en minskning med 0,5 MSEK jämfört med föregående år.
· EBITDA för perioden uppgick till -1,0 MSEK (0,2).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till -1,1 MSEK (0,0).
· Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,0 MSEK (-0,1).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,3 SEK (0,0).
· Kassaflödet för perioden uppgick till 0,4 MSEK (0,0).
· Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 1,2 MSEK (0,0).

Finansiell utveckling januari - september 2015
· Omsättningen för perioden uppgick till 107,4 MSEK en ökning med 6,3 MSEK jämfört med föregående år.
· EBITDA för perioden uppgick till 9,0 MSEK (8,8).
· Rörelseresultat för perioden uppgick till 8,6 MSEK (8,3).
· Resultat före skatt för perioden uppgick till 8,5 MSEK (7,2).
· Resultat per aktie för perioden uppgick till 2,6 SEK (2,2).
· Kassaflödet för perioden uppgick till -1,1 MSEK (-1,5).
· Utdelning har utbetalats med 6,0 MSEK.
· Noteringsrelaterade kostnader uppgick till 1,7 MSEK (0,0). 

Erbjudandet om att förvärva aktier i Capacent Holding överanmäldes 6 gånger - Handel på Nasdaq First North inleds preliminärt den 2 oktober 2015

Capacent Holding AB (publ) ("Capacent" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till allmänheten och utvalda institutionella investerare i Sverige att förvärva 370 370 aktier i Bolaget motsvarande cirka 10,0 MSEK ("Erbjudandet"). Anmälningar motsvarande cirka 6 gånger storleken på Erbjudandet inkom, vilket innebär att även övertilldelningsoptionen om ytterligare 333 333 aktier till ett värde om cirka 9,0 MSEK utnyttjades till fullo.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted