Brilliant Future AB (Publ): Förlänger återförsäljaravtal med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future förlänger, genom nytt avtal, samarbetet med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland. Avtalet gäller tills vidare och ger Sabio Ltd en icke exklusiv rätt att erbjuda Brilliant Futures SaaS-lösning inom Customer Experience (CX) till sina kunder.

Det nya avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna och kommer framöver att redovisas inom ramen för årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) och förväntas bidra med en ökning på ca 2 MSEK från Q4 2021.

"Vi har en lång och framgångsrik relation med Sabio Ltd och det är glädjande att vi nu har förlängt avtalet och även fortsättningsvis kan erbjuda vår CX-lösning till kunder i Storbritannien och Irland. Partnerskap är en viktig del av vår strategi där vi genom samarbete kan skapa mer kundvärde och nå fler och nya marknader med våra digitala lösningar." säger Brilliant Futures VD Andreas Ferm.

Brilliant Futures CX-lösning är en heltäckande SaaS-lösning för kundundersökningar som ökar kvalitet, effektivitet och medarbetarnas engagemang - i varje kundkontakt. Kundernas upplevelse mäts och visualiseras i lösningen i realtid.

Läs mer på https://brilliantfuture.se/kundundersokning/brilliant-customer-service/

Andreas Ferm, VD
Tel: +46 70 587 97 50
E-post:[email protected]

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattform för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Nerladdningsbara filer

Brilliant Future AB (Publ): Styrelsen i Brilliant Future AB utser Ulrika Jonsson till t f VD

Med anledning av att Andreas Ferm har meddelat styrelsen i Brilliant Future AB att han på grund av sjukdom i familjen önskar tjänstledigt från sin roll som VD, har styrelsen i dag utsett Ulrika Jonsson till tillförordnad VD i Brilliant Future AB. Ulrika tillträder sin nya roll omgående och förordnandet gäller tillsvidare.


Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR för Q4 samt helår 2021

Fakturerad försäljning uppgick i Q4 2021 till 29 670 TSEK (34 834), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 14,8 %. Helår 2021 ökade fakturerad försäljning med 1,7 % till 98 530 (96 930). Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q4 till 44 317 TSEK (40 065) vilket motsvarar en ökning med 10,6 % mot föregående kvartal. Sedan första mätningen vid utgången av Q1 2021, har ARR ökat från 36 326 TSEK till 44 317 TSEK, vilket motsvarar en ökning med 22,0 %.


Brilliant Future AB (Publ): dotterbolag sluter fyraårigt samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future Sverige AB, dotterbolag till Brilliant Future AB, signerar samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och blir ny samarbetspartner för en nationell servicemätning. Avtalet gör det möjligt för alla Sveriges 290 kommuner att anlita Brilliant för denna mätning.


Brilliant Future AB (Publ): Marie Rosenquist Berthold blir Chief Human Resources Officer

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future AB stärker företaget och ledningsgruppen genom att rekrytera Marie Rosenquist Berthold till rollen som Chief Human Resource Officer med startdatum den 7:e mars 2022.Brilliant Future AB (Publ): Förlänger återförsäljaravtal med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future förlänger, genom nytt avtal, samarbetet med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland. Avtalet gäller tills vidare och ger Sabio Ltd en icke exklusiv rätt att erbjuda Brilliant Futures SaaS-lösning inom Customer Experience (CX) till sina kunder.


Brilliant Future AB (Publ): Fakturerad försäljning och ARR Q3 2021

Fakturerad försäljning uppgick i Q3 2021 till 19 730 TSEK (16 883) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 16,9 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q3 till 40 065 TSEK (37 670) vilket motsvarar en ökning med 6,4 % mot föregående kvartal.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted