Bokslutskommuniké 2017-18

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 96 548 (18 599*) tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 92 370 (17 815*) tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 71 616 (5 139*) tkr.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 59 521 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 580 086 tkr ger en soliditet på 36,1 %.

* Avser perioden 21 april tom 30 juni 2017

För perioden april - juni 2018

Hyresintäkter för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 23 943 tkr.

Driftnetto för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 22 795 tkr.

Resultat för perioden 2018-04-01 till 2018-06-30 uppgick till 16 898 tkr.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 59 521 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 580 086 tkr ger en soliditet på 36,1 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com 

Bråviken Logistik AB (publ) i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 kvm uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management och VD är Johan Åskogh. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 10 maj 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bråviken Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2018.

Årsedovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q1 2019-20


Årsredovisning 2018-19


Bokslutskommuniké 2018-19


Delårsrapport Q3 2018-19


Halvårsrapport 2018 / 2019


Delårsrapport Q1 2018-19


Årsredovisning 2017-18


Bokslutskommuniké 2017-18


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted