Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Bråviken Logistik

Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:


Kallelse till Årsstämma i Bråviken Logistik

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Bokslutskommuniké för 2017 (korrigering gjord avseende utdelning till 8,00 kr per aktie tidigare version stod 7,5 kr per aktie)

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,0 kr per aktie.

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017,   29 mars 2018 och  29 juni 2018.


Kommuniké från Årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik

Vid årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut: 


Bråviken Logistik noteras på AktieTorget, handeln upptas den 10 maj 2017

Bråviken Logistik AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 10 maj 2017.


Kallelse till årsstämma i Bråviken Logistik

Aktieägarna i Bråviken Logistik kallas härmed till årsstämma den 1 juni 2017 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted