Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 72 605 tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 69 575 tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 51 315 tkr.

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 43 893 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-03-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 559 787 tkr ger en soliditet på 35,3 %.


Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (Korrigerad verison)

Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (korrigering gjord avseende avstämningsdag för utdelningen vid det tredje utbetalningstillfället till 29 mars 2018, tidigare version stod det 30 mars)


Halvårsrapport för perioden juli-december 2017

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 48 343 tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 46 225 tkr.

Resultat före skatt för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 42 075 tkr.

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 54 689 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-12-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 539 827 tkr ger en soliditet på 33,8 %.


Kvartalsredogörelse för perioden juli - september 2017 (Korrigerad version)

Kvartalsredogörelsen har korrigerats avseende tidsperiod. Rätt tidsperiod är juli 2017 - september 2017Kommuniké från årsstämma den 2 oktober i Bråviken Logistik

Vid årsstämma den 2 oktober 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:


Kallelse till Årsstämma i Bråviken Logistik

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2017 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Bokslutskommuniké för 2017 (korrigering gjord avseende utdelning till 8,00 kr per aktie tidigare version stod 7,5 kr per aktie)

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,0 kr per aktie.

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 5 oktober 2017, 29 december 2017,   29 mars 2018 och  29 juni 2018.


Kommuniké från Årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik

Vid årsstämma den 1 juni 2017 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut: 


Bråviken Logistik noteras på AktieTorget, handeln upptas den 10 maj 2017

Bråviken Logistik AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 10 maj 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär