Kallelse till årsstämma i Bråviken Logistik AB

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) 

kallas härmed till årsstämma den 2 oktober 2018
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Årsredovisning för perioden juli 2017 - juni 2018

Härmed publiceras Bråviken Logistik AB årsredovisning för perioden juli 2017 - juni 2018.


Bokslutskommuniké för perioden juli 2017 - juni 2018

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 96 548 (18 599*) tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 92 370 (17 815*) tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-06-30 uppgick till 71 616 (5 139*) tkr.

Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 59 521 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-06-30 till 1 537 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 580 086 tkr ger en soliditet på 36,1 %.

* Avser perioden 21 april tom 30 juni 2017


Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Delårsrapport för perioden juli 2017 - mars 2018

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 72 605 tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 69 575 tkr.

Resultat för perioden 2017-07-01 till 2018-03-31 uppgick till 51 315 tkr.

Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 43 893 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-03-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 559 787 tkr ger en soliditet på 35,3 %.


Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (Korrigerad verison)

Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 (korrigering gjord avseende avstämningsdag för utdelningen vid det tredje utbetalningstillfället till 29 mars 2018, tidigare version stod det 30 mars)


Halvårsrapport för perioden juli-december 2017

Hyresintäkter för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 48 343 tkr.

Driftnetto för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 46 225 tkr.

Resultat före skatt för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31 uppgick till 42 075 tkr.

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 54 689 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2017-12-31 till 1 524 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 539 827 tkr ger en soliditet på 33,8 %.


Kvartalsredogörelse för perioden juli - september 2017 (Korrigerad version)

Kvartalsredogörelsen har korrigerats avseende tidsperiod. Rätt tidsperiod är juli 2017 - september 2017Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted