Delårsrapport Q2 2021

VD har ordet

Kära aktieägare,

Första halvåret av 2021 har varit  intensivt men väldigt roligt i Brandbees strävan att bli det ledande Martech bolaget i Europa. Efter Brandbees  förvärv av fyra nya bolag i mars är det andra kvartalet det första där vi börjat arbeta gemensamt och fokus har varit på att hitta 

synergieffekter mellan bolagen och respektive affärsområde. Detta fokus har visat sig vara lyckosamt och koncernen har flera affärer som redan utvidgats till fler delar av verksamheten.

Brandbee Gruppens totala omsättning landade för halvåret  på 14,7 miljoner kronor. Det är en kombination av det arbete vi inledde under 2020 med Brandbees videoprodukter som börjat ta fart, det kan nämnas att Brandbee AB omsatte 6,5 miljoner under perioden jämfört med dryga 2 miljoner för samma period föregående år samt våra nya förvärv. Min ambition har varit att städa bort allt gammalt i de bolag vi köpt och därför har vi har valt att under kvartalet ta engångskostnader relaterade till förvärven på ca. 8 miljoner kronor. Nu är det fullt fokus på att utnyttja synergierna i Gruppen. Jag har även initierat ett projekt för att konsolidera dotterbolagen och Gruppens varumärken för att minska administration och ytterligare sänka kostnaderna.

Under andra kvartalet har vi tagit flera viktiga steg för Brandbee. Inom affärsområdet Analytics & Data Science har vi genom Brand Value Index bland annat under perioden tecknat ett försäljningsavtal med Fuel Media & Marketing LTD, detta för att approchera den Brittiska marknaden effektivt och för att komma åt en betydligt större marknad och fortsätta vår expandering utomlands. För att accelerera detta letar vi även aktivt efter fler samarbetspartners som kan agera som en förlängning av vårt erbjudande i andra länder.

Något jag vill lyfta är att idag används Brandbees produkter och tjänster i över 160  länder av personer i olika roller, allt från VD:ar till jobbsökande och studenter. Bland Brandbees kunder finns allt från startups till några av världens största varumärken. Denna resa är bara påbörjad, nu tar vi nästa steg. Häng med!

Mvh
Magnus Clarenbring,VD

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2021
Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK (2,8)
Totala intäkter uppgick till 14,7 MSEK (3,0)
Rörelseresultatet uppgick till -19,4 MSEK (-5,5)
Periodens resultat uppgick till -20,4 MSEK (-5,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
Siffror inom parentes avser första halvåret 2020.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2021

Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (1,8)
Totala intäkter uppgick till 12,1 MSEK (2,0)
Rörelseresultatet uppgick till -8,7 MSEK (-2,8)
Periodens resultat uppgick till -14,8 MSEK (-2,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
Siffror inom parentes avser kvartal 2 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2021

Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (1,4)
Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (1,4)
Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (-3,5)
Periodens resultat uppgick till -15,7 MSEK (-3,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)
Siffror inom parentes avser första halvåret 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 2 2021

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (1,1)
Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (1,1)
Rörelseresultatet uppgick till -6,4 MSEK (-1,7)
Periodens resultat uppgick till -6,8 MSEK (-2,1)
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,00)
Siffror inom parentes avser kvartal 2 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 - 2021.06.30)

 • Brandbee förvärvar fyra dotterbolag CloudRepublic Anegy Online Marketing (556695-6388) med dotterbolag GIVA AB (559207-6243), CloudRepublic Falco AB (556712-3194), CloudRepublic Grab AB (559222-5477) och CloudRepublic Northside AB (556880-1723) 
 • Riktade emissioner har registrerats. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 1 376 928 550 stycken och aktiekapitalet har ökat till 68 846 427,50 kronor. Enligt beslut från den 12 mars 2021.
 • Brandbee avyttrar innehavet av det NGM listade bolaget CR Ventures 
 • Cura of Sweden väljer Brandbee Brand Value Index för att öka effekten av sin marknadsföring.
 • Brandbee tecknar avtal med Londonbaserade Fuel Media & Marketing.
 • Brandbee får digitaliseringsorder från AMAB på 1mkr
 • Lanetalk väljer Brandbee, ordervärde 0,4mkr
 • Energipartner utökar samarbetet med Brandbee 
 • Riddermarks bil väljer VideoBurst för automatiskt skapade videos.
 • H&M Foundation väljer Brandbee's Student Competitions som plattform för The Global Change Award.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Uniter väljer Brandbee Technologies (f.d Brandbee Falco) för fortsatt utveckling.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Magnus Clarenbring, VD
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-05 08:55 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q3 2022


Halvårsrapport 2022


Årsredovisning 2021


Delårsrapport Q1 2022


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted