Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Brandbee avslutar Due Diligence process

Idag har vi avslutat Due Diligence processen kring det föreslagna förvärvet av CloudRepublics fyra dotterbolag enligt tidigare kommuniké (se separat pressrelease).

Sedan vi tecknande avsiktsförklaringen kring att ta över merparten av CloudRepublics verksamhet den 17 januari  har vi nu genomfört Due Diligence processen och båda bolagen kallar nu till extra bolagsstämmor för att bland annat godkänna transaktionen den 12 mars 2021. Se separat kallelse.

"Jag och CloudRepublics VD Johan Gran har under senaste tiden arbetat för att hitta en bra plan för framtiden. Efter stämmornas godkännande välkomnar vi ca 300 nya aktieägare och hela teamet från Anegy, Northside, Falco och Grab. Extra glädjande är att Johan Gran följer med till Brandbee där han axlar rollen som vice VD och CTO. Johan är en drömrekrytering med en internationell erfarenhet från ett trettiotal marknader där han har arbetat med ett flertal välkända företags investeringar inom digitalisering och marknadsföring. På Brandbee kommer Johan att fortsätta utveckla och driva de unika analysverktygen framåt för lansering på en global marknad". Säger Magnus Clarenbring, VD Brandbee "

"Under förutsättningen att bolagsstämman röstar ja till affären ser jag fram emot att tillträda en ny roll som vice VD & CTO för Brandbee Holding AB, som då också inkluderar CloudRepublics dotterbolags verksamhet. Där kommer jag  att fokusera på att bygga vidare och utveckla de förvärvade CloudRepublic-bolagens unika produkter som inkluderar Brand value Index och Attribution Index. Vi kommer under våren arbeta med att lansera globalt och dra nytta av Brandbees och CloudRepublics internationella kontakter för att bygga Gruppen starkare. Synergierna är stora och bolagens kompetenser kompletterar varandra mycket väl. Det kommer att bli ett mycket spännande 2021 " Säger Johan Gran, VD CloudRepublic"

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Clarenbring, VD Brandbee Holding AB
Telefon:+46 (0) 72-439 99 00
[email protected] 

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom. 

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan som BrandBee Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-05 08:50 CET.Kallelse till extra bolagstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.


Kvartalsrapport 3 2022


Brandbee och Lydmar Hotel inleder samarbete kring digital strategi

Brandbee och Lydmar Hotel inleder ett samarbete kring digital strategi och marknadsföring. Lydmar är ett av Stockholms mest väletablerade varumärken inom besöksnäringen. Det är en unik mötesplats som aldrig upphör att vara aktuell eller locka ny publik. Brandbees expertis inom digital strategi och marknadsföring svarar väl mot Lydmars strävan att hålla en hög relevans även digitalt.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB september 2022

Brandbee Holding AB har idag, den 29 september 2022,  haft en extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen 58. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att komplettera styrelsen med två nya ledamöter. Styrelsen består efter bolagsstämman av Johan Eriksson (ordförande), Stephan Knowles, Lennart Gillberg (nyval) och Tommy Carlstedt (nyval).


Brandbee får fortsatt förtroende från Spin The Bottle

Under sommaren genomförde Brandbee och reklambyrån Spin The Bottle ett projekt för lokalt riktad digital reklam, så kallad hyperlokal dynamisk programmatisk annonsering. Syftet var att med lokalt relevant reklam öka försäljningen av ett vin i ett urval av Systembolagets butiker. När kampanj- och försäljningsstatistik nu utvärderats har projektet bedömts så framgångsrikt att kampanjen förlängs.


Brandbee inleder samarbete med HYVE Innovation

Brandbee inleder genom sitt produktområde Student Competitions ett samarbete med tyska HYVE Innovation GmbH. I samarbetets första fas blir Student Competitions marknadsföringsmotorn för "Agents of Change", en tävling riktad mot studenter globalt.


Kallelse till extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 ("Bolaget"), kallas härmed till extra
bolagsstämma den 29 september 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.


Halvårsrapport 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted