Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till årsstämma i Bonäsudden Holding

Aktieägarna i Bonäsudden Holding AB (publ), org. nr. 556984-4557, kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Bokslutskommuniké för 2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,6 kr per aktie


Halvårsrapport för 2017Aktieägarna i Bonäsudden Holding

kallas härmed till årsstämma den 4 april 2017 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.


Bonäsudden Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för 2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie


Halvårsrapport för perioden januari - juni 2016

  • Hyresintäkter uppgick till 19 885 (3 202*) tkr.
  • Driftnettot uppgick till 12 011 (2 429*) tkr.
  • Koncernen hade per 2016-06-30 likvida medel om 20 897 (32 251) tkr.
  • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 518 094 (516 082) tkr.
  • Koncernens eget kapital per 2016-06-30 om 152 465 (168 896) tkr ger en soliditet på 28 (31)%.

* Jämförelseperioden för hyresintäkter och driftnetto påverkas av att fastigheterna förvärvades först under slutet av maj 2015.


Ny verkställande direktör i Bonäsudden

Vid styrelsemöte i Bonäsudden Holding AB (publ) har idag Åsa Ohlström utsetts till verkställande direktör i bolaget. Hon tillträder omgående.


Kommuniké från årsstämma den 23 mars i Bonäsudden Holding

Vid årsstämma den 23 mars 2016 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades följande beslut:Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted