Laika Consulting ingår samarbete med beQuoted

I början av april ingick Laika Consulting AB - ett dotterbolag till FundedByMe Crowdfunding Sweden AB - ett samarbetsavtal med beQuoted AB för att erbjuda företagens kunder utökade IR-tjänster och tillföra mervärden i kundernas kommunikation. Bakgrunden till samarbetet är en allt större efterfrågan på kommunikations- och IR-relaterade tjänster från bolagens kunder.

- Vi har arbetat med beQuoted under en längre tid och tycker att de har ett konkurrenskraftigt erbjudande för nyhetsdistribution och IR-webbplatser. Genom samarbetet kan vi gemensamt erbjuda våra kunder en mer heltäckande service inom kommunikation med befintliga och potentiella aktieägare, säger Laika Consultings vd Peter Sundberg.

Laika Consulting är idag rådgivare till ett flertal noterade bolag och hjälper dessa löpande i deras IR-arbete, vilket omfattar allt från strategisk rådgivning, budskapsformulering samt att bistå bolagen vid olika typer av kapitalanskaffningar. Genom samarbetet med beQuoted kommer beQuoteds kunder att erbjudas rådgivning från Laika Consultings IR-rådgivare. Laika Consultings målsättning är att med hjälp av rätt kommunikation hjälpa sina uppdragsgivare att långsiktigt få en mer rättvisande värdering för att på så sätt kunna få ut så mycket som möjligt som noterat bolag.

- Flera av våra kunder anlitar Laika för sin IR-kommunikation. Vi har på nära håll kunnat erfara deras goda kvalitet i IR-arbetet och samarbetet med våra gemensamma kunder har varit mycket gott. Nu vill vi ge fler kunder möjligheten att förstärka sin kommunikation med aktiemarknaden, säger beQuoteds vd Thomas Lindgren.

Om beQuoted
beQuoted erbjuder noterade bolag distribution av sina nyheter och förser således investerare och media med nyheter och finansiell information samt tillhandahåller IR hemsidor. Målgrupperna är privata investerare, aktierådgivare, nyhetsbyråer och finansiell press. Med beQuoteds nyhetsredaktion, företagsinformation och distributionsnät utvecklas börsföretagens relationer med aktiemarknaden. beQuoted erbjuder dessutom hantering av sina kunders webbplatser. Läs mer om beQuoted på bolagets hemsida, www.beQuoted.com 

2019-04-05

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Sundberg, vd Laika Consulting
Tel: 072 164 62 16
E-post: [email protected] 
www.laika.se

Om Laika Consulting
Sedan starten år 2004 har Laika Consulting AB upplevt en stark tillväxt och företaget har två gånger utnämnts till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Idag har bolaget runt 150 000 investerare i sina nätverk och har hjälpt uppdragsgivare att ta in totalt drygt 5 miljarder kronor i emissioner. Företaget fokuserar på finansiell kommunikation, och uppdragen omfattar allt från strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom investerarrelationer och annan finansiell kommunikation.

Nerladdningsbara filer

Innowearable handlas på OTC-listan den 6 september 2022

BQ Broker startar handel i Innowearables aktie. 


Nu lanserar vi premiumkanalen Realtid i beQuoted Arena

Börsbolag får möjligheten att enkelt direktpublicera sina pressmeddelanden på Realtid.se genom beQuoted Arena.


beQuoted och Alpcot inleder samarbete

beQuoted och Alpcot är viktiga delar i det ekosystem för små och medelstora företag som håller på att byggas upp gemensamt. Båda parter har en samsyn på kapitalanskaffning, finansiell kommunikation och handel i onoterade bolag.


Advanced SolTech IR handlas på OTC-listan den 13 oktober 2021

BQ Broker startar handel i Advanced SolTechs inköpsrätt. 


iApotek handlas på OTC-listan den 16 augusti 2021

BQ Broker startar handel i iApoteks aktie. iApotek har tidigare varit listad på Spotlight Stock Market. 


Parans TO5 handlas på OTC-listan den 21 juni 2021

BQ Broker startar handel i Parans Solar Lightings teckningsoption 5.


Parans TO4 handlas på OTC-listan den 21 juni 2021

BQ Broker startar handel i Parans Solar Lightings teckningsoption 4.


Parans TO3 handlas på OTC-listan den 21 juni 2021

BQ Broker startar handel i Parans Solar Lightings teckningsoption 3.


Parans TO2 handlas på OTC-listan den 21 juni 2021

BQ Broker startar handel i Parans Solar Lightings teckningsoption 2.


Parans handlas på OTC-listan den 21 juni 2021

BQ Broker startar handel i Parans aktie. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted