Delårsrapport Q2 2021

Andra kvartalet april - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 10 401 tkr
 • Driftnettot uppgick till 9 005 tkr, resulterande i en överskottsgrad på 86,58 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 630 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 5 132 tkr motsvarande 1,60 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 132 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 782 121 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,41 och belåningsgraden till 58,69 procent
 • NRV uppgick till 100,07 kr per aktie

Halvåret januari - juni 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 560 tkr
 • Driftnettot uppgick till 16 906 tkr, resulterande i en överskottsgrad på 82,23 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 842 tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 196 tkr motsvarande 2,86 kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -43 013 tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 782 121 tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,01 och belåningsgraden till 58,69 procent
 • NRV uppgick till 100,07 kr per aktie

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Backaheden Fastighets AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021.

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se och www.spotlightstockmarket.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81
[email protected]

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungsbacka Kommun och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.

Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021Årsredovisning 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted