Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD i Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) ("Awardit"), Nordens ledande operatör av lojalitetsprogram, genomför ett VD-byte där Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD per den 1 januari 2020.

Styrelsen i Awardit har idag beslutat att utnämna Henrik Olander till VD. Henrik arbetar för närvarande som vice VD och har lett det operativa arbetet i Awardit sedan november 2018. Dessförinnan var Henrik VD i Crossroads Loyalty Solutions AB, ett bolag han där han bidrog till att framgångsrikt utveckla såväl omsättning som lönsamhet fram till dess att bolaget förvärvades av Awardit hösten 2018.

Niklas Lundqvist kommer fortsätta att arbeta inom Awardit, huvudsakligen i rollen som ansvarig för bolagets fortsatta förvärvsstrategi och den strategiska affärsutvecklingen. Niklas kommer även fortsatt att vara engagerad i och stötta ledningen i frågor rörande investerarrelationer.

"Detta är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling. Niklas har drivit bolaget mycket framgångsrikt under lång tid, och att Henrik nu tar över handlar om att optimera vår laguppställning och kompetens för att säkerställa leveransen av vår tillväxt- och förvärvsstrategi, och fortsatt leverera värde till våra aktieägare. Henriks erfarenhet av ledarskap och försäljning inom vår sektor gör honom till en självklar drivande kraft på bolagets fortsatta utvecklingsresa. Vi är glada över att kunna välkomna Henrik som VD." säger Samir Taha, styrelseordförande Awardit.

Awardit listades för två år sedan i syfte att realisera en förvärvsstrategi och sedan dess har det gått mycket fort framåt, bolaget är nu störst inom branschen och den enda heltäckande leverantören av lojalitetsprogram i Norden. Bolagets ambition är nu att bli en av de ledande operatörerna av lojalitetsprogram i Europa.

"Awardit 2020 är ett helt annat bolag än för bara två till tre år sedan och att nu få vara en del av att bygga bolaget vidare utifrån den plattform Niklas varit en stor del av att ha etablerat känns oerhört spännande. Awardit har på bara två år förvärvat sex bolag. Integrationen av bolagen och realiseringen av synergieffekterna är något jag arbetat hårt med under det gångna året. Vi har stora, drivna och kompetenta kunder vilket är en ständigt närvarande drivkraft för oss. Jag ser fram emot att vidareutveckla våra kundrelationer och vårt produkterbjudande tillsammans med våra medarbetare och jag ser med stor tillförsikt på framtiden för Awardit." säger Henrik Olander, tillträdande VD Awardit.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Lundqvist, VD
Mobil: 0704-82 20 74
E-post: niklas.lundqvist@awardit.se

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitions-program med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl 16:55.


Korrigerad pressrelease - Awardit AB (publ) har tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor

Awardit AB har genom dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB (Crossroads) tecknat avtal med Scandic Hotels AB.


Awardit AB (publ) har tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor

Awardit AB har genom dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB (Crossroads) tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor.


Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD i Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) ("Awardit"), Nordens ledande operatör av lojalitetsprogram, genomför ett VD-byte där Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD per den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet av Rewardit AB

Awardit har idag erlagt betalning av köpeskillingen på 2 137 968 kr för 34 procent av aktierna i Rewardit AB.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 4 december 2019 hållit extra bolagsstämma.
I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet och tillträtt Market2Member AB

Awardit och ägarna till Market2Member AB (M2M) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i M2M. Betalning har erlagts och bolaget har tillträtts. Köpeskillingen uppgår till 13 mkr och består av en preliminär del på 7,3 mkr och en tilläggsdel på 5,7 mkr som kan bli aktuell om ett år.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2019 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.Awardit AB (publ) förvärvar aktiepost i Rewardit AB

Awardit AB och Mattias Lundqvist (delägare i dotterbolaget Rewardit AB) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 3 636 aktier i Rewardit AB av Mattias Lundqvist. Detta motsvarar 34 procent av aktiekapitalet i Rewardit och Awardit äger efter slutförd transaktion 100 procent i Rewardit AB. Köpeskillingen uppgår till 2 137 968 kr. Ett tillägg på maximalt 250 000 tkr kan tillkomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär