Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - september 2019

Juli - september 2019

 • Omsättningen uppgick till 67,4 mkr (18,2 mkr juli-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,1 (2,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 1,6 (12,9) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 10,5 (19,2) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (0,29) kr

Juli - september 2019

 • Omsättningen uppgick till 201,5 mkr (49,7 mkr jan-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,7 (7,8) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 0,8 (15,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 19,8 (10,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (21,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,45 (1,00) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Rickard Jidéus utsågs till koncernens CFO i början av september.
 • Awardit tillträdde Retain 24 Sverige AB den 1 oktober efter slutfört förvärv. Köpeskillingen var 42 mkr varav 21 erlades kontant och 21 mkr i nyemitterade Awardit aktier. Nyemissionen genomfördes efter styrelsebeslut enligt bemyndigande från årsstämman.
 • Den 7 oktober signerades ett Term Sheet med målsättning att förvärva 100% av aktierna i Market2Member AB.

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Årets tredje kvartal bjöd på fortsatt mycket god organisk tillväxt, ca 28%, i kombination med en fördubbling av EBITA-resultatet. Samtliga bolag är lönsamma och visar ökande vinster och vi har nu gått in i Q4 som är vårt viktigaste kvartal. Jämförelsevis kan nämnas att vi med Crossroads som en del av koncernen fr o m november 2018 genererade en omsättning på ca 93,3 mkr och ett EBITA-resultat på 20,6 mkr under Q4 2018. Vi är laddade för att avsluta även innevarande år med flaggan i topp."

För ytterligare information, kontakta:
VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: niklas.lundqvist@awardit.se

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se), poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se) och digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB (www.retain24.com).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 08:30.Awardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

Awardit och Convenient Card har ingått återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i sina distributionskanaler i den fysiska handeln.


Kommuniké från årsstämma 2020

Awardit AB (publ) har den 26 maj 2020 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.Awardit AB (publ) övergår till IFRS från den 1 januari 2020

Styrelsen i Awardit beslutade i februari att bolaget skall övergå från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). Awardits års- och koncernredovisning upprättas därför enligt IFRS samt tolkningar fran IFRS Interpretations Committee (IFRIC) från och med den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) ingår strategiskt samarbetsavtal med MBXP ApS avseende Goyada-plattformen

Awardit och MBXP har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades av Awardit från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till tekniska integrationer för distribution av presentkort och andra värdebevis hos flera av Nordens största detalj- och dagligvaruhandelskedjor samtidigt som MBXP blir leverantör av bl.a. värdebevis för mobiltelefoni till Awardit.


Kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Information avseende påverkan av COVID-19 och slopad utdelning i Awardit AB (publ)

Awardit koncernen ("Awardit") har haft en stark utveckling under första kvartalet 2020, men ser nu att effekterna av COVID-19 bland kunder och leverantörer även påverkar Awardit. Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo föreslår därför styrelsen att den ordinarie utdelningen för 2019 slopas i sin helhet.


Awardit AB (publ) har förhandlat ned köpeskillingen av rörelseöverlåtelseavtalet avseende Goyada AB:s konkursbo med 15 procent.

Awardit har ingått ett omförhandlat rörelseöverlåtelseavtal med Goyada AB:s och Oper8 AB:s konkursbo och därigenom förvärvat samtliga tekniska plattformar och andra immateriella rättigheter såsom domännamn för en köpeskilling på 5 mkr.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted