Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - september 2019

Juli - september 2019

 • Omsättningen uppgick till 67,4 mkr (18,2 mkr juli-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,1 (2,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 1,6 (12,9) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 7,1 (3,5) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 10,5 (19,2) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 (0,29) kr

Juli - september 2019

 • Omsättningen uppgick till 201,5 mkr (49,7 mkr jan-sep 2018)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,7 (7,8) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 0,8 (15,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 19,8 (10,6) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,8 (21,4) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,45 (1,00) kr

Viktiga händelser under och efter perioden

 • Rickard Jidéus utsågs till koncernens CFO i början av september.
 • Awardit tillträdde Retain 24 Sverige AB den 1 oktober efter slutfört förvärv. Köpeskillingen var 42 mkr varav 21 erlades kontant och 21 mkr i nyemitterade Awardit aktier. Nyemissionen genomfördes efter styrelsebeslut enligt bemyndigande från årsstämman.
 • Den 7 oktober signerades ett Term Sheet med målsättning att förvärva 100% av aktierna i Market2Member AB.

I en kommentar till perioden säger VD Niklas Lundqvist:

"Årets tredje kvartal bjöd på fortsatt mycket god organisk tillväxt, ca 28%, i kombination med en fördubbling av EBITA-resultatet. Samtliga bolag är lönsamma och visar ökande vinster och vi har nu gått in i Q4 som är vårt viktigaste kvartal. Jämförelsevis kan nämnas att vi med Crossroads som en del av koncernen fr o m november 2018 genererade en omsättning på ca 93,3 mkr och ett EBITA-resultat på 20,6 mkr under Q4 2018. Vi är laddade för att avsluta även innevarande år med flaggan i topp."

För ytterligare information, kontakta:
VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70 482 20 74
E-post: niklas.lundqvist@awardit.se

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa. Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB (www.rewardit.se), Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB (www.sponsorhuset.se), säljmotivationsprogram genom Motivation Service AB (www.motivationservice.se), poäng-/premieshopar genom Crossroads Loyalty Solutions AB (www.crossroads.se) och digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB (www.retain24.com).

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 08:30.


Korrigerad pressrelease - Awardit AB (publ) har tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor

Awardit AB har genom dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB (Crossroads) tecknat avtal med Scandic Hotels AB.


Awardit AB (publ) har tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor

Awardit AB har genom dotterbolaget Crossroads Loyalty Solutions AB (Crossroads) tecknat avtal med en av Nordens ledande hotellkedjor.


Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD i Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) ("Awardit"), Nordens ledande operatör av lojalitetsprogram, genomför ett VD-byte där Henrik Olander efterträder Niklas Lundqvist som VD per den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet av Rewardit AB

Awardit har idag erlagt betalning av köpeskillingen på 2 137 968 kr för 34 procent av aktierna i Rewardit AB.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 4 december 2019 hållit extra bolagsstämma.
I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.


Awardit AB (publ) har slutfört förvärvet och tillträtt Market2Member AB

Awardit och ägarna till Market2Member AB (M2M) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal avseende samtliga aktier i M2M. Betalning har erlagts och bolaget har tillträtts. Köpeskillingen uppgår till 13 mkr och består av en preliminär del på 7,3 mkr och en tilläggsdel på 5,7 mkr som kan bli aktuell om ett år.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AWARDIT AB

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 december 2019 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.Awardit AB (publ) förvärvar aktiepost i Rewardit AB

Awardit AB och Mattias Lundqvist (delägare i dotterbolaget Rewardit AB) har idag undertecknat aktieöverlåtelseavtal med innebörden att Awardit förvärvar 3 636 aktier i Rewardit AB av Mattias Lundqvist. Detta motsvarar 34 procent av aktiekapitalet i Rewardit och Awardit äger efter slutförd transaktion 100 procent i Rewardit AB. Köpeskillingen uppgår till 2 137 968 kr. Ett tillägg på maximalt 250 000 tkr kan tillkomma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär