Delårsrapport Awardit AB (publ) för april - juni 2020

April - juni 2020

 • Omsättningen uppgick till 69,2 mkr (78,3 mkr april - juni 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 4,5 (6,1) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 6,6 (7,8) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 6,4 (7,7) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 9,2 (9,8) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,46 (0,63) kr

Jan - juni 2020

 • Omsättningen uppgick till 129,7 mkr (134,1 mkr januari - juni 2019)
 • Rörelseresultatet EBIT uppgick till 11,6 (10,3) mkr
 • Rörelsemarginalen EBIT uppgick till 8,9 (7,7) procent
 • Rörelseresultatet EBITA uppgick till 15,2 (13,4) mkr
 • Rörelsemarginalen EBITA uppgick till 11,8 (10,0) procent
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,25 (1,06) kr

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

 • Ett sexårigt samarbetsavtal med MBXP ApS (MBXP) slöts i mitten av maj med avseende på den tekniska plattformen (Yadabank) som ingick i förvärvet av Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till plattformen på SaaS-basis med integrationer mot flera stora handelskedjor, t.ex. ICA, Preem och OKQ8.

 • Awardit och Convenient Card (dotterbolag till MBXP) ingick i början av juni ett återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i i sitt butiksnätverk i den fysiska handeln (ca 12,000 butiker i Norden).

I en kommentar till perioden säger VD Henrik Olander:

"De allra flesta bolag, stora som små, har lidit i sviterna av pandemin och Awardit är inget undantag. Detta till trots så har bolaget stått starkt genom krisen och vi förväntar oss nu att vi tagit oss igenom de värsta effekterna av Covid-19 förutsatt att pandemin fortsätter sin tillbakagång. Jag finner det oerhört glädjande att organisationen trots Covid-19 levererat resultat som stärkt vårt EBITA under första halvåret från 13,4 mkr till 15,2 mkr samtidigt som vi enbart ser en marginellt minskad omsättning. Glädjande är också att vår nya present-kortsprodukt Zupergift, som vi lanserade i maj redan genererat en försäljning på 7 mkr.

Kort sagt, Awardit har påvisat stor motståndskraft även i svåra tider och med våra senaste förvärv, nya produkter, nya kunder och en starkare och mer effektiv organisation fortsätter vi att se stor potential för hela bolaget framöver."

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: henrik.olander@awardit.com

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08:30.

Styrelseledamot lämnar Awardit AB:s styrelse på egen begäran

Petter Sehlin har meddelat styrelsen i Awardit AB (publ) att han önskar lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Anledningen bakom beslutet är att han bedömer att det kan uppstå jävssituationer i relation till hans egna verksamhet i framtiden.
Awardit AB (publ) har ingått återförsäljaravtal med Convenient Card i Sverige AB avseende Zupergift

Awardit och Convenient Card har ingått återförsäljaravtal med avseende på Awardits nya produkt Zupergift. Genom samarbetet kommer Convenient Card att återförsälja Zupergift i sina distributionskanaler i den fysiska handeln.


Kommuniké från årsstämma 2020

Awardit AB (publ) har den 26 maj 2020 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.Awardit AB (publ) övergår till IFRS från den 1 januari 2020

Styrelsen i Awardit beslutade i februari att bolaget skall övergå från K3 till International Financial Reporting Standards (IFRS). Awardits års- och koncernredovisning upprättas därför enligt IFRS samt tolkningar fran IFRS Interpretations Committee (IFRIC) från och med den 1 januari 2020.


Awardit AB (publ) ingår strategiskt samarbetsavtal med MBXP ApS avseende Goyada-plattformen

Awardit och MBXP har ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende den tekniska plattform som nyligen förvärvades av Awardit från Goyadas konkursbo. Genom samarbetet får MBXP tillgång till tekniska integrationer för distribution av presentkort och andra värdebevis hos flera av Nordens största detalj- och dagligvaruhandelskedjor samtidigt som MBXP blir leverantör av bl.a. värdebevis för mobiltelefoni till Awardit.


Kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Information avseende påverkan av COVID-19 och slopad utdelning i Awardit AB (publ)

Awardit koncernen ("Awardit") har haft en stark utveckling under första kvartalet 2020, men ser nu att effekterna av COVID-19 bland kunder och leverantörer även påverkar Awardit. Med anledning av en ökad osäkerhet kring den pågående utvecklingen samt det genomförda köpet av Goyada AB:s konkursbo föreslår därför styrelsen att den ordinarie utdelningen för 2019 slopas i sin helhet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted