Awardit AB (publ) har ingått ett Term Sheet avseende förvärv av Prämie Direkt GmbH

Awardit och ägaren till Prämie Direkt GmbH har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100 procent av aktierna i Prämie Direkt. Köpeskillingen är överenskommen till 17,5 MEUR.

Awardit och ägaren till det tyska bolaget Prämie Direkt GmbH har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i Prämie Direkt. Köpeskillingen är överenskommen till 17,5 MEUR med justeringar för nettoskuld/nettokassa vid tillträdesdatumet. Av köpeskillingen betalas 14 MEUR kontant och 3,5 MEUR i Awardit aktier. Nästa steg i processen är en sedvanlig Due Diligence och det är parternas avsikt att ett slutligt förvärvsavtal skall vara ingånget och tillträde ha skett i november.

Prämie Direkt är ett av de marknadsledande lojalitetsföretagen i Tyskland sedan mer än 50 år. Kärnverksamheten består i att tillhandahålla och driva olika former av lojalitets- och motivationsprogram på white label basis samt att tillhandahålla fullfilment inom dessa. Prämie Direkts omsättning för räkenskapsåret 2020 uppgick till 18,7 MEUR med ett EBIT-resultat på 1,2 MEUR. Prognosen för innevarande räkenskapsår är en omsättning på 22 MEUR och ett EBIT-resultat på 2,3 MEUR. Prämie Direkt har 35 anställda och är skuldfritt.

"Prämie Direkt är ett mycket spännande förvärv som vi har varit intresserade av under en längre tid. I ett slag får vi en ledande position i Tyskland och omkringliggande länder samt ett brohuvud för ytterligare förvärv på kontinenten. Vi ser nu ännu större potential i vår strategi framåt." säger Niklas Lundqvist, VD Awardit.

"Jag känner Awardit och dess ledning sedan flera år och våra företag passar perfekt ihop. Tillsammans blir vi en av de största spelarna inom Loyalty Management i Europa. Jag är övertygad om att Awardits förvärvsstrategi är helt rätt och Prämie Direkt är förberett för en gemensam framgångsresa." säger Jörg Behnke, VD Prämie Direkt GmbH.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Niklas Lundqvist
Telefon: +46 70482 20 74
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Lösningarna tillhandahålls som huvudregel på white label basis men Awardit driver även ett flertal private labels. Awardit är Nordens strörsta företag och plattform i branschen.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Awardit AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 11:00.

Kommuniké från Årsstämma Awardit AB (publ)

Awardit AB (publ) har den 20 maj 2022 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 


Delårsrapport Awardit AB (publ) för januari - mars 2022

Awardit AB (publ), noterat på NASDAQ First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022. Kallelse till Extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Awardit AB (publ), org nr 556575-8843, kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 april 2022 kl 14:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted