Bokslutskommuniké Awardit AB (publ) 2017

Oktober - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 15,6 mkr (14,9 mkr oktober - december 2016)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 36,8 (36,6) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 (5,5) mkr
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,90 (0,87) kr

Januari - december 2017

 • Omsättningen uppgick till 47,3 mkr (43 mkr januari - december 2016)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 33,3 (32,9) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (14,2) mkr
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,47 (2,21) kr
 • Styrelsens förslag till utdelning är 2,1 (2,07) kr per aktie

Awardit AB (publ) har ingått Term Sheet avseende förvärv av Motivation Service AB

Awardit och ägarna till Motivation Service AB (MSAB) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i MSAB. Köpeskillingen uppgår till 14 mkr och ska erläggas i nyemitterade Awardit aktier. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås under mars 2018.


Awardit har tecknat avtal om leverans av kundlojalitetsprogram

Awardit har ingått avtal om leverans av ett lojalitetsprogram till en butikskedja med knappt 100 butiker i norden.


Awardit slutför förvärvet av Sponsorhuset AB

Awardit ingick förvärvsavtal med ägarna till Sponsorhuset AB i slutet av oktober och affären har idag slutförts och Awardit tillträtt som ny ägare till 100% av aktierna i Sponsorhuset. Betalning har skett kontant med ca 2 mkr och genom en riktad nyemission på ca 9 mkr, motsvarande 230 891 nya aktier.


Awardit offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Awardit har idag offentliggjort en bolagsbeskrivning inför noteringen på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen är tillgänglig på bolagets hemsida, www.awardit.se.


Utfall av erbjudande inför listning av Awardit på Nasdaq First North

Awardit AB:s spridningserbjudande avseende befintliga aktier har blivit kraftigt övertecknat.


Delårsrapport Awardit för januari-september 2017

Juli - september 2017

 • Omsättningen uppgick till 9,0 mkr (9,3 mkr juli - september 2016)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32,7 (31,8) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (2,9) mkr
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,46 (0,46) kr

Januari - september 2017

 • Omsättningen uppgick till 30,2 mkr (27,3 mkr januari - september 2016)
 • Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (32,8) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (9,0) mkr
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,53 (1,4) kr

Idag inleds anmälningsperioden i Erbjudandet om försäljning av aktier i Awardit inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 7 november 2017, inleds anmälningsperioden i Erbjudandet om förvärv av aktier i Awardit AB (publ) ("Awardit" eller "Bolaget") inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Anmälningsperioden löper till och med den 24 november 2017. Erbjudandet omfattar försäljning av 665 000 befintliga aktier, motsvarande 13,3% av aktierna i Bolaget, till ett totalt värde om ca 18,6 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted