Förslag till ny styrelseledamot i Awardit

Styrelsen, som tillsammans representerar ca 67% av aktierna och rösterna i Awardit AB, föreslår att årsstämman väljer in Petter Sehlin som femte styrelseledamot i Awardit AB.

Korrigerad kallelse till årsstämma i Awardit AB (publ)

Kallelsen som gick ut tidigare idag, den 26 april 2018, innehöll felaktiga datum avseende avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelning. Detta har korrigerats i nedanstående uppdaterad kallelse. Även föreslagen utdelning per aktie anges nedan till skillnad från i den tidigare kallelsen.

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Kallelse till årsstämma i Awardit

Aktieägarna i Awardit AB (publ), orgnr 556575-8843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 24 maj kl 10:00 i bolagets lokaler på Snickarbacken 2, Stockholm.


Awardit har slutfört förvärvet av Motivation Service AB

Awardit har idag slutfört förvärvet av Motivation Service AB (MSAB). Köpeskillingen uppgår till 12 mkr som betalats omedelbart och ett möjligt tillägg på 0,5-2,0 mkr att betalas om 12 månader. Betalningen har erlagts genom en riktad nyemission om 265 018 aktier.


Awardit AB (publ) har tecknat ett nytt fyraårigt koncernavtal med Ahlsell AB (publ) för expansion av lojalitetsprogram

Awardit och Ahlsell har tecknat ett nytt långsiktigt avtal på koncernnivå om expansion av Ahlsells olika lojalitetsprogram i Sverige och internationellt.


Awardit AB (publ) har tecknat samarbetsavtal med OKQ8

Awardit och OKQ8 har ingått avtal som innebär att OKQ8 blir poängutdelande partner i utvalda lojalitetsprogram.


Bokslutskommuniké Awardit AB (publ) 2017

Oktober - december 2017

  • Omsättningen uppgick till 15,6 mkr (14,9 mkr oktober - december 2016)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 36,8 (36,6) procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,7 (5,5) mkr
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,90 (0,87) kr

Januari - december 2017

  • Omsättningen uppgick till 47,3 mkr (43 mkr januari - december 2016)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 33,3 (32,9) procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (14,2) mkr
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,47 (2,21) kr
  • Styrelsens förslag till utdelning är 2,1 (2,07) kr per aktie

Awardit AB (publ) har ingått Term Sheet avseende förvärv av Motivation Service AB

Awardit och ägarna till Motivation Service AB (MSAB) har idag undertecknat ett Term Sheet med innebörden att Awardit förvärvar 100% av aktierna i MSAB. Köpeskillingen uppgår till 14 mkr och ska erläggas i nyemitterade Awardit aktier. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås under mars 2018.


Awardit har tecknat avtal om leverans av kundlojalitetsprogram

Awardit har ingått avtal om leverans av ett lojalitetsprogram till en butikskedja med knappt 100 butiker i norden.


Awardit slutför förvärvet av Sponsorhuset AB

Awardit ingick förvärvsavtal med ägarna till Sponsorhuset AB i slutet av oktober och affären har idag slutförts och Awardit tillträtt som ny ägare till 100% av aktierna i Sponsorhuset. Betalning har skett kontant med ca 2 mkr och genom en riktad nyemission på ca 9 mkr, motsvarande 230 891 nya aktier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär