Awardit offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Awardit har idag offentliggjort en bolagsbeskrivning inför noteringen på Nasdaq First North. Bolagsbeskrivningen är tillgänglig på bolagets hemsida, www.awardit.se.


Utfall av erbjudande inför listning av Awardit på Nasdaq First North

Awardit AB:s spridningserbjudande avseende befintliga aktier har blivit kraftigt övertecknat.


Delårsrapport Awardit för januari-september 2017

Juli - september 2017

  • Omsättningen uppgick till 9,0 mkr (9,3 mkr juli - september 2016)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 32,7 (31,8) procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (2,9) mkr
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,46 (0,46) kr

Januari - september 2017

  • Omsättningen uppgick till 30,2 mkr (27,3 mkr januari - september 2016)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (32,8) procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 (9,0) mkr
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,53 (1,4) kr

Idag inleds anmälningsperioden i Erbjudandet om försäljning av aktier i Awardit inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 7 november 2017, inleds anmälningsperioden i Erbjudandet om förvärv av aktier i Awardit AB (publ) ("Awardit" eller "Bolaget") inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Anmälningsperioden löper till och med den 24 november 2017. Erbjudandet omfattar försäljning av 665 000 befintliga aktier, motsvarande 13,3% av aktierna i Bolaget, till ett totalt värde om ca 18,6 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted