KEBNI TECKNAR AVSIKTSFÖRKLARING MED INDISK PARTNER, GRINTEX, FÖR ATT FÅNGA MARITIME MÖJLIGHET I INDIEN

Etablerade och högkvalitativa antenntillverkaren KebNi har tecknat en avsiktsförklaring med Grintex India Ltd. Grintex är ett väletablerat MSME-företag (Micro, Small & Medium Enterprise) i Indien med lång erfarenhet av att leverera avancerade tekniklösningar till den indiska regeringen. KebNi och Grintex har kommit överens om att inrätta ett affärspartnerskap i syfte att etablera KebNis närvaro i Indien, inklusive att uppfylla kraven för den indiska regeringens "Make in India" -politik. Parterna riktar sig specifikt mot kravet på att leverera toppmodern satellitutrustning till olika sjöprogram på den indiska marknaden som utnyttjar bestämmelserna i den nya försvarsförvärvspolitiken 2020 (DAP 2020) som lanserades av den indiska försvarsministern den 28 september 2020. Detta medför förbättrade multiplikatorer för upphandling från MSME-företag.

Stockholm, Sverige, 19 oktober 2020 - KebNi AB, ett börsnoterat bolag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige, fokuserade på att bli en ledande leverantör av antennlösningar och betjänade internationella myndigheter och kommersiella marknader tillkännager att det idag har tecknat en avsiktsförklaring med Grintex India Ltd med målet att marknadsföra KebNis lösningar och produkter under "Make in India" som kommer att involvera inhemsk design, utveckling och tillverkning i Indien, anpassade efter det indiska kundbehovet.

Under de senaste åren har Indiens premiärminister, Narendra Modi, främjat "Atmanirbhar India", översatt till "Självberoende Indien", och nyligen har Indiens regering meddelat ett embargo mot vissa produkter, inklusive kommunikationsutrustning, som bara kommer att levereras från indiska tillverkare eller tillverkare som uppfyller kraven för "Make in India". Detta inkluderar att tillhandahålla sofistikerad satellitkommunikationsutrustning för maritima plattformar tillverkade i Indien.

"Det finns goda möjligheter för KebNi-produkter i Indien, men du måste förstå hur man ska operera och hur man positionerar sig på den lokala marknaden, särskilt med kraven" Make in India ". Jag är mycket nöjd med att ingå ett avtal med Grintex India Ltd, som är väl kvalificerat för att positionera våra produkter i Indien, inklusive att vi uppfyller nödvändiga upphandlingskrav samt behovet av lokal produktion i landet, inklusive lokala support- och underhållstjänster. Detta följer vår strategi att skapa en starkare global räckvidd och tar oss ytterligare ett steg framåt", säger Carsten Drachmann, VD för KebNi.

Grintex, som är i linje med premiärminister Narendra Modis "Make In India" -initiativ, som lanserades den 25 september 2014, förstår att målet med detta initiativ inte bara är att göra Indien till ett globalt tillverkningsnav utan också att stimulera lokal teknikutveckling inom alla sektorer inom regeringen och den privata industrin. Grintex har en lång och framgångsrik erfarenhet när det gäller att hjälpa välrenommerade internationella teknikföretag att uppfylla kraven "Make in India", inklusive att tillhandahålla tillverkningsanläggningar och lokala partnerskap.

"Grintex har två decennier av framgångsrika högteknologiska leveransprogram i Indien och utomlands. Vi täcker alla faser i kundens livscykel, inklusive förförsäljning med identifiering av möjligheter, projektimplementering och kundsupport efter försäljning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med utländska partners för att introducera deras produkter på den indiska marknaden. Jag tror att KebNi har en stark produktportfölj som passar den indiska marknaden och jag är glad över att ingå ett partnerskap med KebNi. På kort sikt ser vi en bra möjlighet till Indiens enorma maritima domän med ny satellitkommunikationsutrustning de kommande åren", säger befälhavare Manoj Kumar, VD för Grintex Naval & Maritime Systems Division.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Carsten Drachmann, CEO

E-post: carsten.drachmann@kebni.com

Telefon: +45 4063 4036

Om Grintex India Ltd.

Grintex India Ltd är ett välrenommerat MSME-företag (Micro, Small & Medium Enterprise) som är registrerat i Indien. Företaget har tillhandahållit avancerade teknologilösningar och tjänster i mer än två decennier inom områdena försvar, sjö- och sjösystem, fartygsdesign och konstruktionstillsyn, luftfart, rymd, Satcom-nätverk, hemskydd, programvara, tillverkning mm till ledande indiska och utomeuropeiska organisationer. Lösningarna inkluderar systemdesign, fartygsdesign, konstruktionshantering, mjukvaru- och hårdvarutjänster, systemintegrationslösningar, slutanvändarutbildning, infrastruktursupport, teknisk genomförbarhetsstudie och utvärdering, teknisk logistik och EMS-tjänster.

Om KebNi AB

KebNi AB är ett börsnoterat företag på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige med fokus på att bli en ledande leverantör av pålitlig teknik, produkter och lösningar för säkerhet, platsprecision och stabilisering.

Det värde KebNi tillför sina kunder erbjuder skräddarsydda högteknologiska lösningar som är pålitliga och stabila. KebNi "brings stability to a world in motion".

Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige och har en lång historia och erfarenhet av marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning.

KebNi marknadsför sina produkter genom tre affärsområden. KebNi Maritime for Maritime Satellite Antennes, KebNi Inertial Sensing for Inertial Measuring Units och KebNi Land Mobile for Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) antenner.

Företaget verkar på globala marknader och når kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga och militära kunder samt kommersiella kunder inom industrier för robotik och självkörande fordon.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market [KEBNI B] och bolagets Certifierade Adviser är Redeye AB (certifiedadivser@redeye.se, +46 8 121 576 90)

Nerladdningsbara filer

KEBNI HAR LEVERERAT FÖRSTA IMU-PROTOTYPER TILL SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har levererat två IMU-prototyper till SAAB Dynamics.


KebNi AB (publ): Beslut om tidigare aviserad riktad emission av aktier

Styrelsen i KebNi AB genomför tidigare aviserad riktad emission om ca 26 Mkr efter den extra bolagstämmans godkännande av ändring av bolagsordningen. Tillsammans med emissionen som genomfördes den 17 februari 2021 tillförs KebNi drygt cirka 38 Mkr.


KebNi AB (publ): Bolagsstämmokommuniké

KebNi har idag den 10 mars 2021 hållit extra bolagsstämma


KEBNI HAR STARTAT UTVECKLING AV NÄSTA GENERATIONS HÖGPRESTANDA -TRÖGHETSSENSOR (IMU)

KebNi AB (publ) förstärker sin konkurrenskraft inom affärsområdet Inertial Sensing genom att starta utvecklingen av nästa generations högprestanda - tröghetssensor (IMU)


KEBNI FÅR YTTERLIGARE EN BESTÄLLNING FRÅN SAAB DYNAMICS

KebNi AB (publ) har mottagit en beställning från SAAB Dynamics i enlighet med nuvarande ramavtal. Ordervärde 2 590 000 kronor.


Bokslutskommuniké 2020

KEBNI HAR SLÄPPT SIN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020 OCH VISAR ETT ÅR SOM PRÄGLATS AV ETT FLERTAL HÄNDELSER SOM BEDÖMS BIDRA TILL FORTSATT TILLVÄXT INOM KEBNI FRAMÖVER.


KEBNI GENOMFÖR NYEMISSION OM DRYGT 12 MKR OCH ERHÅLLER ÅTAGANDEN OM YTTERLIGARE DRYGT 26 MKR, TILLSAMMANS DRYGT 38 MKR - FÅR KAPITAL FÖR UPPVÄXLING INOM OMRÅDET TRÖGHETSSENSORER

Styrelsen i KebNi AB (publ) förstärker ägarbasen genom en riktad nyemission om drygt 12 Mkr och åtaganden från investerare att teckna för ytterligare drygt 26 Mkr i eventuell framtida riktad emission. Med detta erhåller KebNi nödvändigt kapital för uppväxling inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er)


KEBNI ÖKAR TAKTEN OCH SATSAR PÅ UTVECKLING AV TRÖGHETSSENSORER (IMU:er) OCH UTREDER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen i KebNi AB (publ) har idag beslutat att öka takten i utvecklingen av bolagets affärsområden med särskild tonvikt på potentialen inom affärsområdet Inertial Sensing for Inertial Measuring Units (IMU:er). Vidare har styrelsen uppdragit åt G&W Fondkommission att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission motsvarande ett värde om cirka 38 Mkr på basis av ett accelererat "book-building"-förfarande.


BYTE AV CERTIFIED ADVISER TILL G&W FONDKOMMISSION

KebNi AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser till G&W Fondkommission 10 februari 2021.


KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I KEBNI AB (PUBL)

Aktieägarna i KebNi AB (publ), org. nr. 556943-8442 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 mars 2021 kl. 10.00 på Scandic Victoria Tower Hotel, Aren Beurlings Torg 3, 164 40 Kista.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted