KEBNI STRENGTHENING LEADERSHIP FOR LAND MOBILE

KebNi is hiring Erik Wiberg as Managing Director for its Land Mobile business. Erik Wiberg has extensive sales and operational experience from the satellite communication industry.

KebNi is strengthening its leadership by the recruitment of Erik Wiberg in a new position as Managing Director for its Land Mobile business. Land Mobile covers both "Comms on the Move" acquired earlier in the year from ReQuTech and Satmission solutions.

Erik Wiberg has a diverse and global background within the telcom and satcom industries. He has 18 years of experience in the satcom industry with positions within sales, sales support, supply chain & logistics management. His most recent position was Sales & Business Development Director at DataPath International AB, and he will join KebNi on September 16, 2020.

"I am very pleased that Erik Wiberg has decided to join KebNi and take lead of our new acquisitions. Erik has an excellent experience and track record in satellite communication industry, and I am confident that he will help us lead our new acquisitions to success", says KebNi CEO, Carsten Drachmann.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Carsten Drachmann, CEO

Email: carsten.drachmann@kebni.com

Phone: +45 4063 4036

KebNi AB is active in satellite communication and precision inertial sensors and invests in and develops reliable technologies for safety, precision and stabilization.

KebNi AB includes the wholly owned subsidiaries KebNi Inertial Sensing AB, KebNi Land Mobile AB & Satmission AB.

KebNi AB, via the KebNi Maritime brand, develops, manufactures and sells innovative 4-axes stabilizing VSAT antennas for maritime use based on its P9 antenna platform. KebNi Inertial Sensing AB develops, manufactures and sells advanced inertial sensors designed to measure movements in three dimensions. KebNi Land Mobile AB develops, manufactures and sells Communication on the Move (COTM) antennas for land. Satmission AB develops, manufactures and sells Communication on the Pause (COTP) for mobile satellite communications systems.

The company's registered office is in Stockholm, Sweden.

The company is listed at Nordic SME stock exchange.

Nerladdningsbara filer

KEBNI ANLITAR RÅDGIVARE I FRAMKANT FÖR FOKUSFLYTT TILL 5 MILJARDER USD LEO SATELLITMARKNAD

Etablerade och högkvalitativa antenntillverkaren KebNi ökar sitt fokus på lösningar för satellitkonstellationer med Low Earth Orbit (LEO).


KEBNI SPECIAL ADVISOR TO SPEARHEAD MOVE INTO $5US BILLION LEO SATELLITE MARKET

Established and high-quality antenna manufacturer KebNi increases its focus on solutions for Low Earth Orbit (LEO) satellite constellations.


KEBNI HANDLAS NU PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Företaget") har idag börjat handlas på Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI IS NOW TRADING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") has today commenced trading on Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI HAR GODKÄNTS FÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market infaller den 25 augusti 2020.


KEBNI HAS BEEN APPROVED FOR TRADING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") has today received approval for admission to trading on Nasdaq First North Growth Market. The first day for trading on Nasdaq First North Growth Market is August 25, 2020.


KEBNI FÅR YTTERLIGARE BESTÄLLNING FRÅN SAUDI ARABIA

KebNi AB (publ) erhåller ytterligare order från Saudiarabien på 123 200 euro (1,27 MSEK) för Satmission 1,5 m Driveaway Antenna systems.


KEBNI RECEIVES ADDITIONAL ORDER FROM SAUDI ARABIA

KebNi AB (publ) receives additional order from Saudi Arabia of EUR 123,200 (1.27 MSEK) for Satmission 1.5m Driveaway Antenna systems.


KEBNI PUBLICERAR BOLAGSBESKRIVNING

KebNi AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI PUBLISHES COMPANY DESCRIPTION

KebNi AB (publ) publishes company description in connection with the change of market place to Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI FÅR NÄSTA BESTÄLLNING OM 2 MSEK FRÅN SAAB DYNAMICS

SAAB Dynamics har släppt en order med ett värde av 2 MSEK för nästa fas av utvecklingsprogrammet NLAW. Detta i enlighet med det ramavtal som tecknades mellan KebNi och SAAB Dynamics den 17 juni 2020.


KEBNI RECEIVES THE NEXT ORDER FOR 2 MSEK FROM SAAB DYNAMICS

SAAB Dynamics has released an order with a value of 2 MSEK, for the next phase of the NLAW development program in line with the framework agreement signed between KebNi and SAAB Dynamics on June 17, 2020.  


KEBNI STÄRKER LEDARSKAPET FÖR LAND MOBILE

KebNi anställer Erik Wiberg som Managing Director för affärsområdet Land Mobile. Erik Wiberg har omfattande försäljnings- och operationell erfarenhet från satellitkommunikationsbranschen


KEBNI STRENGTHENING LEADERSHIP FOR LAND MOBILE

KebNi is hiring Erik Wiberg as Managing Director for its Land Mobile business. Erik Wiberg has extensive sales and operational experience from the satellite communication industry.


KEBNI SLÄPPER NY ANTENN FÖR TESTNING

Satmission by KebNi har färdigställt sitt nya strömlinjeformade SMP 175DA-antennsystem för att testas hos kunder. Antennsystemet levererar högpresterande genomströmning via Ku-band samt C-Band genom sömlös växling och förbättrar därmed KebNi's globala erbjudanden. Det integrerade C-bandet öppnar upp för marknader i Asien och Östeuropa.


KEBNI RELEASING NEW ANTENNA FOR TESTING

Satmission by KebNi has finalized its new streamlined SMP 175DA antenna system for customer testing. Delivering high performance throughput via Ku-band as well as C-Band through seamlessly switching, the product is improving KebNi's global offering. The integrated C-band opens for markets in Asia and Eastern Europe.


KEBNI LISTAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 25 AUGUSTI 2020

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Nordic Growth Market ("NGM"). Sista dag för handel på NGM Nordic SME är den 24 augusti 2020. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 25 augusti 2020. Aktieägare i KebNi behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.


KEBNI LISTED ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET ON AUGUST 25, 2020

KebNi AB (publ) ("KebNi" or "the Company") has applied for and received conditional approval for admission to trading on the Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). As a result, the Company's delisting application has also been approved by Nordic Growth Market ("NGM"). The last day for trading on NGM Nordic SME is 24 August 2020. The first day for trading on Nasdaq First North is 25 August 2020. Shareholders in KebNi do not need to take any action in connection with the listing change.


Advanced Stabilized Technologies Group AB har bytt namn till KebNi AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Advanced Stabilized Technologies Group AB has changed name to KebNi AB

The Swedish Companies Registration Office has registered the name change from Advanced Stabilized Technologies Group AB to KebNi AB and the company is thereby changing its listing name and ticker symbol.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted