KebNi släpper Q2 2020-rapporten

KebNi AB (före detta Advanced Stabilised Technologies Group AB) rapporterar intäkter på 18,8 MSEK och en EBITDA på 0,9 MSEK för andra kvartalet 2020. Detta är det fjärde kvartalet i rad med positiv EBITDA och de högsta intäkterna på ett kvartal hittills. Höjdpunkter under andra kvartalet är namnbyte från ASTG AB till KebNi AB, tillkännagivande av SAAB Dynamics utvecklingsprogram för IMU, förvärv av Satmission inom SatCom, ansökan om notering på Nasdaq First North från slutet av augusti 2020 och förstärkning av försäljningsarbetet i Indien och Nord Amerika. Framtiden indikerar ökad försäljningsaktivitet och fortsättning av tillväxtstrategin, inklusive förvärv.

KebNi har släppt rapport från andra kvartalet 2020 och visar en tillväxt i intäkter och en fortsatt positiv EBITDA.

Klicka här för att se intervju med VD, Carsten Drachmann

Q2 2020: April-Juni (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 18,8 MSEK (10,9 MSEK)

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,9 MSEK (-1,5 MSEK)

· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -2,6 MSEK (-2,7 MSEK)

· Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,08 SEK (-0,21 SEK)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,2 MSEK (-5,9 MSEK)

Första halvåret 2020: Januari-Juni (samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 32,9 MSEK (11,3 MSEK)

· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1,4 MSEK (-4,9 MSEK)

· Rörelseresultat efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -4,0 MSEK (-7,1 MSEK)

· Resultat per aktie efter avskriv. och finansiella poster uppgick till -0,12 SEK (-0,55 SEK)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,4 MSEK (-10,7 MSEK)

VD-kommentarer

Till aktieägare och investerare,

Jag är stolt över att skriva dessa ord under vårt nya namn, KebNi, för första gången. KebNi är ett unikt namn som antyder ett starkt nordiskt arv. Det ingjuter känslan av tillförlitlighet, hållbarhet och mod. KebNi, som indikerar en nordisk bergskedja, står också för Kinetic Engineering by Nordic Innovation och framöver kommer vi att marknadsföra företaget globalt under namnet KebNi, som driver mot vår vision om "Bring stability to a world in motion".

Q2 höjdpunkter

Vår Q2-rapport visar ett positiv EBITDA (0,9 MSEK) för fjärde kvartalet i rad och vi nådde den högsta omsättningen (18,8 MSEK) under ett kvartal hittills. Om man tittar på 12 månaders efterföljande intäkter och EBITDA ligger vi på 55,4 MSEK i intäkter och 2,7 MSEK i EBITDA.

Q2-resultatet kommer huvudsakligen från leverans av maritima antenner till Israel, genomförande av SAAB:s utvecklingsprogram och goda leveranser från vårt nyförvärv Satmission.

Under kvartalet erhöll vi 22,3 MSEK i orderingång.

Den 12 maj slutförde vi förvärvet av Satmission, som utvecklar, producerar och säljer så kallade "Drive Away"-lösningar för satellitkommunikationsindustrin. Förvärvet är en del av vår "accelererande" strategi och följer slutförandet av teknikförvärvet av Coms on the Move från ReQuTech i början av april. De två produktområdena kallas i branschen gemensamt för "Land Mobile Solutions".

Den 17 juni kunde vi äntligen offentliggöra vårt kontrakt med SAAB Dynamics. Kontraktet är initialt ett ramavtal, till ett värde av 10,8 MSEK, för anpassning av vår tröghetsavkännings-produkt som är en nyckelkomponent i SAAB Dynamics NLAW-systemet. Detta är en avgörande milstolpe för KebNi Inertial Sensing (tidigare AIMS) och kommer med tiden att leda till en betydande ökning av intäkterna för vår affärsenhet Inertial Sensing. Den exakta tidpunkten för order och produktionsvolymer är föremål för SAAB Dynamics framgång i försäljningen av NLAW-systemet. Vi kan nu även använda SAAB Dynamics namn som kundreferens, vilket kommer att vara ett starkt försäljningsargument när vi samarbetar med andra kunder och möjligheter.

Som ett led i vår strategi att stärka vår profil både gentemot kunder och investerare har vi under andra kvartalet initierat vårt namnbyte från "Advanced Stabilized Technologies Group AB" till "KebNi AB". Samtidigt har vi påbörjat processen för notering på Nasdaq First North, med sikte på att byta handelsplattform från nordiska små och medelstora företag till Nasdaq First North i slutet av augusti 2020, med förbehåll för slutligt godkännande av First North. Dessa två åtgärder är tillsammans ett steg mot vår vision och strategi att bygga ett nytt värdefullt nordiskt företag inom satellitkommunikation och teknik för stabilisering och rörelse.

Med det nya namnet, KebNi, har vi idag också lanserat en uppdaterad hemsida, med en bättre presentation av våra produkter och lösningar. Denna förändring kommer att hjälpa oss att skapa ett starkare varumärke mot marknaden och öka intresset för vår växande produktportfölj.

KebNi är ett internationellt företag med internationella kunder. Det måste ha en internationell närvaro, både när det gäller kundengagemang, men också när det gäller potentiella investerare.

Styrelsen har bedömt att en notering av företagets aktier på Nasdaq First North kommer att förbättra likviditeten i företagets aktier och öka intresset för verksamheten, både nationellt och internationellt, från analytiker, allmänheten, institutionella investerare, kunder och andra intressenter. Detta kommer att skapa bättre förutsättningar för det framtida värdeskapandet för bolagets aktieägare. Noteringen anses därför stärka KebNi:s framtida möjligheter till utveckling och expansion.

Framtid

Bolaget kommer att fortsätta att genomföra sin strategi som kommunicerats tidigare. Detta inkluderar att fokusera på att utöka satellitkommunikationsverksamheten samt verksamheten för tröghetsavkänningsteknik. Vi kommer att fokusera på att bygga en kritisk massa i våra verksamheter och använda förvärv som en väg till ytterligare tillväxt när det finns en möjlighet som matchar vår strategi och riktning.

I vårt nuvarande arbete utvecklar vi nya produkter och varianter av befintliga produkter, baserat på vad vi anser är marknadens krav. Detta inkluderar att investera i utvecklingen av maritima antenner, Coms on the Move, Drive Away-lösningarna och i tröghetsavkänningsprodukter, inte bara för SAAB Dynamics utan även för andra marknader.

Utöver vår interna utveckling söker vi också partnerskap, nya affärsområden och ny teknik som vi kan utnyttja för att nå vår strategi och långsiktiga mål snabbare och bättre.

På försäljningsfronten börjar vi se fler aktiviteter, trots Covid-19. Det har lönat sig att utöka produkt- och teknikportföljen, och vi får fler förfrågningar från kunder, som vi förväntade oss. Säljcyklerna kan fortfarande vara långa, men allt börjar med kundsamarbete och ett erbjudande som engagerar. Tillägget av Satmission till vår portfölj har omedelbart medfört ny orderingång till verksamheten, och vi ser ett stort intresse för vår Coms on the Move-lösning från olika delar av världen.

Att vänta på att kunden ska ringa räcker dock inte. Vi måste aktivt arbeta på de olika marknaderna globalt för att positionera vårt varumärke och våra produkter för att skapa en mycket större försäljningspipeline. Detta kräver också närvaro lokalt på de olika marknaderna. Vår Chief Sales Officer, Henrik Asbjørn, leder vår försäljningsverksamhet och han har nyligen meddelat att vår försäljningsräckvidd i Indien och Nordamerika har utökats genom att teckna avtal med generalmajor Ramakrishna och tidigare US Naval Officer Nelson Santini, vilket kommer att skapa fler försäljningsleads.

Med tillägg av Satmission har vi också öppnat den ryska marknaden, och vi kan utnyttja befintliga relationer och försäljningsframgångar i Ryssland till att även positionera våra andra produkter.

Vi arbetar också med att optimera det faktum att SAAB Dynamics nu har valt oss som en prioriterad leverantör. Vi har fått användbara lärdomar från detta projekt, och det är en stark referenspunkt för dialog med andra företag som söker en kvalificerad integratör och teknikleverantör inom tröghetsavkänning.

Sammanfattning

Bolaget har nu en bredare och starkare produktportfölj på plats, särskilt inom satellitkommunikation. Vår försäljningsräckvidd fortsätter att öka, med vår närvaro i Indien, Nordamerika och tillgång till Ryssland, och vi ser ett större intresse för vårt företag som ett resultat. SAAB Dynamics är nu officiellt en referenskund. Vårt varumärke mot kunder och marknaden utvecklas med ett nytt namn, KebNi, och vi har lanserat en ny webbplats med ett mer definierat marknadsfokus.

Genom att flytta handeln med vår aktie till Nasdaq öppnar vi för ett bredare spektrum av investerare både nationellt och internationellt. Vi anser att detta är en bra språngbräda för framtida värdeskapande gentemot bolagets aktieägare.

Även om försäljningscyklerna fortfarande kan ta tid, är jag övertygad om att vi har uppnått en betydligt bättre plattform för tillväxt och framgång under första halvåret 2020.

Välkommen till KebNi!

Best regards,

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@kebni.com

Telefon: +45 4063 4036

KebNi AB är verksamt inom satellitkommunikation och precisionströmsensorer och investerar i och utvecklar pålitliga tekniker för säkerhet, precision och stabilisering.

KebNi.com

KebNi AB inkluderar de helägda dotterbolagen KebNi Inertial Sensing AB, KebNi Land Mobile AB & Satmission AB.

KebNi AB, via varumärket KebNi Maritime, utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axlar som stabiliserar VSAT-antenner för maritim användning baserat på en P9-antennplattform. KebNi Inertial Sensing AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerade tröghetssensorer utformade för att mäta rörelser i tre dimensioner. KebNi Land Mobile AB utvecklar, tillverkar och säljer Communication on the Move (COTM) -antenner för land. Satmission AB utvecklar, tillverkar och säljer Communication on the Pause (COTP) för mobila satellitkommunikationssystem.

Bolagets säte finns i Stockholm.

Bolaget är noterat på Nordic SME-börsen.

Denna information är sådan som KebNi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

KEBNI ANLITAR RÅDGIVARE I FRAMKANT FÖR FOKUSFLYTT TILL 5 MILJARDER USD LEO SATELLITMARKNAD

Etablerade och högkvalitativa antenntillverkaren KebNi ökar sitt fokus på lösningar för satellitkonstellationer med Low Earth Orbit (LEO).


KEBNI SPECIAL ADVISOR TO SPEARHEAD MOVE INTO $5US BILLION LEO SATELLITE MARKET

Established and high-quality antenna manufacturer KebNi increases its focus on solutions for Low Earth Orbit (LEO) satellite constellations.


KEBNI HANDLAS NU PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Företaget") har idag börjat handlas på Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI IS NOW TRADING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") has today commenced trading on Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI HAR GODKÄNTS FÖR LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market infaller den 25 augusti 2020.


KEBNI HAS BEEN APPROVED FOR TRADING ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

KebNi AB (publ) ("KebNi" or the "Company") has today received approval for admission to trading on Nasdaq First North Growth Market. The first day for trading on Nasdaq First North Growth Market is August 25, 2020.


KEBNI FÅR YTTERLIGARE BESTÄLLNING FRÅN SAUDI ARABIA

KebNi AB (publ) erhåller ytterligare order från Saudiarabien på 123 200 euro (1,27 MSEK) för Satmission 1,5 m Driveaway Antenna systems.


KEBNI RECEIVES ADDITIONAL ORDER FROM SAUDI ARABIA

KebNi AB (publ) receives additional order from Saudi Arabia of EUR 123,200 (1.27 MSEK) for Satmission 1.5m Driveaway Antenna systems.


KEBNI PUBLICERAR BOLAGSBESKRIVNING

KebNi AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning i samband med listbyte till Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI PUBLISHES COMPANY DESCRIPTION

KebNi AB (publ) publishes company description in connection with the change of market place to Nasdaq First North Growth Market.


KEBNI FÅR NÄSTA BESTÄLLNING OM 2 MSEK FRÅN SAAB DYNAMICS

SAAB Dynamics har släppt en order med ett värde av 2 MSEK för nästa fas av utvecklingsprogrammet NLAW. Detta i enlighet med det ramavtal som tecknades mellan KebNi och SAAB Dynamics den 17 juni 2020.


KEBNI RECEIVES THE NEXT ORDER FOR 2 MSEK FROM SAAB DYNAMICS

SAAB Dynamics has released an order with a value of 2 MSEK, for the next phase of the NLAW development program in line with the framework agreement signed between KebNi and SAAB Dynamics on June 17, 2020.  


KEBNI STÄRKER LEDARSKAPET FÖR LAND MOBILE

KebNi anställer Erik Wiberg som Managing Director för affärsområdet Land Mobile. Erik Wiberg har omfattande försäljnings- och operationell erfarenhet från satellitkommunikationsbranschen


KEBNI STRENGTHENING LEADERSHIP FOR LAND MOBILE

KebNi is hiring Erik Wiberg as Managing Director for its Land Mobile business. Erik Wiberg has extensive sales and operational experience from the satellite communication industry.


KEBNI SLÄPPER NY ANTENN FÖR TESTNING

Satmission by KebNi har färdigställt sitt nya strömlinjeformade SMP 175DA-antennsystem för att testas hos kunder. Antennsystemet levererar högpresterande genomströmning via Ku-band samt C-Band genom sömlös växling och förbättrar därmed KebNi's globala erbjudanden. Det integrerade C-bandet öppnar upp för marknader i Asien och Östeuropa.


KEBNI RELEASING NEW ANTENNA FOR TESTING

Satmission by KebNi has finalized its new streamlined SMP 175DA antenna system for customer testing. Delivering high performance throughput via Ku-band as well as C-Band through seamlessly switching, the product is improving KebNi's global offering. The integrated C-band opens for markets in Asia and Eastern Europe.


KEBNI LISTAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 25 AUGUSTI 2020

KebNi AB (publ) ("KebNi" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I och med detta har även Bolagets avnoteringsansökan godkänts av Nordic Growth Market ("NGM"). Sista dag för handel på NGM Nordic SME är den 24 augusti 2020. Första dag för handel på Nasdaq First North är den 25 augusti 2020. Aktieägare i KebNi behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.


KEBNI LISTED ON NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET ON AUGUST 25, 2020

KebNi AB (publ) ("KebNi" or "the Company") has applied for and received conditional approval for admission to trading on the Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). As a result, the Company's delisting application has also been approved by Nordic Growth Market ("NGM"). The last day for trading on NGM Nordic SME is 24 August 2020. The first day for trading on Nasdaq First North is 25 August 2020. Shareholders in KebNi do not need to take any action in connection with the listing change.


Advanced Stabilized Technologies Group AB har bytt namn till KebNi AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Advanced Stabilized Technologies Group AB till KebNi AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Advanced Stabilized Technologies Group AB has changed name to KebNi AB

The Swedish Companies Registration Office has registered the name change from Advanced Stabilized Technologies Group AB to KebNi AB and the company is thereby changing its listing name and ticker symbol.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted