KEBNI FILES INERTIAL SENSING PATENT APPLICATION FOR NEW USE-CASE IN PERSONAL SAFETY

KebNi files a patent application in support of a personal safety use-case based on Inertial Sensing expertise

Stockholm, 9 July 2021 - KebNi AB (publ) has filed a new patent application regarding structural status monitoring and personal safety on scaffolding.

KebNi CEO Torbjörn Saxmo explains "Personal safety on scaffolding is a global challenge. We've identified an innovative way of using our expertise to monitor the scaffolding safety in a reliable, easy, cost-efficient and integrity friendly manner. Partnering with the industry leader to gain reach quickly, we intend to help mitigate injuries and at the end of the day save lives."

The solution is tailored for the application based on KebNi Inertial Sensing's deep technical knowledge. It senses barely noticeable vibrations and movements on the scaffolding. The sensor fusion technology processes the sensor data with artificial intelligence, providing robust and accurate monitoring and alerts in real time. KebNi's technology is active and trustworthy all until the scaffolding is dismantled.

Industry expert informs "Although scaffolding systems are inspected before used, wear and tear over the months and years installed has shown to have significant negative impact on strength and safety.

Technical viability and business potential has been assessed and confirmed with excellent results through both theoretical and practical studies during the first half of 2021, all in partnership with the market leading scaffolding provider. The development phase is ongoing and will continue until early 2022, when large-scale testing and commercial roll-out commences.

Kristian Wallin (CCO) comments "I'm thrilled about this safety solution as it lets us serve clients in verticals we haven't reached previously, and of course due to its massive market potential. I'm also excited about this revelation because of its strategic importance: this is the first of a long list of tailored stand-alone solutions based on KebNi Inertial Sensing technology. The solutions will serve numerous industries and use-cases, both diversifying and multiplying KebNi's revenue streams. There's going to be KebNi-derivatives everywhere."

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

Torbjörn Saxmo, CEO

Email: [email protected]

Phone: +46 (0)709 16 14 82

About KebNi AB (publ)
KebNi has a long history and extensive experience in maritime and land-based satellite antenna solutions as well as solutions for inertial sensor systems for motion detection. The company, headquartered in Stockholm, is focused on becoming a leading supplier of reliable technology, products and solutions for satellite communications, security, positioning and stabilization. KebNi's products and solutions are aimed at government, military and commercial customers. The company operates in a global market, directly and through a network of resellers.

KebNi currently has operations in two different product areas - satellite communication and inertial sensors. These are described in detail at www.kebni.com.

KebNi "brings stability to a world in motion".

The company is listed on Nasdaq First North Growth Market [KEBNI B] and the company's Certified Adviser is G&W Fondkommission AB ([email protected], +46 8 503 000 50).

The information was submitted, through the care of the contact person above, for publication on 9 July 2021, at 14:45 CET.

BRYGGLÅN PÅ 12 MSEK FÖR ATT LINDRA POTENTIELLA FÖRSENINGAR P.G.A. NEDSTÄNGNING I ISRAEL

KebNi släpper uppdatering om Covid-19, utlöst av förra veckans meddelanden om att Israel, där KebNi för närvarande gör affärer, stänger gränserna. Kopplat till eventuella förseningar orsakade av Covid-19 har företaget därför tecknat ett brygglån på 12 MSEK delvis från närstående. Under första kvartalet nästa år förväntar sig företaget ca 11 MSEK i betalning från sin israeliska kund på nuvarande kontrakt.


KEBNI HAS RECEIVED AN ORDER FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) receives an order for Drive Away Antenna Systems with a total value of 183 915 EUR (approx. 1,9 MSEK)


KEBNI RECEIVES FIRST ORDER FOR FUTURE IMU SENSOR PLATFORM AHEAD OF RELEASE

KebNi AB (publ) receives first order for its coming inertial sensing product family SensAItion ahead of official release


KEBNI ANLITAR RÅDGIVARE FÖR FÖRVÄRVSEXPANSION.

KebNi anlitar Johan Hårdén för förvärvsexpansion.


KEBNI RECRUITS ADVISOR FOR PRE-EXPANSION PLAN.

KEBNI recruits Johan Hårdén as advisor for pre-expansion plan.


KEBNI SLÄPPER KVARTALSRAPPORTEN FÖR Q3 2021, JULI - SEPTEMBER

KebNi spänner bågen

Under årets tredje kvartal har KebNi tagit avstamp mot framtiden. Parallellt med leveranser till vår kund i Israel och därmed ett stabiliserat kassaflöde, samt ytterligare fokus på försäljningsarbete med fler kundbesök och offertleveranser, så har ett intensivt strategiarbete pågått under kvartalet. I det arbetet har vi sett stora möjligheter och nu stakat ut vägen för att nå dem. KebNi har som plan att växa både organiskt och genom förvärv. Av affärsplanens organiska del framgår det att KebNi har målsättningen att:

  • Växa SATCOM snabbare än den adresserbara marknaden de närmaste 5 åren (Marknadstillväxt SatCom Maritime ~20% and Land ~4%).

  • Inertial Sensing och SATCOM kommer att vara lika stora produktområden år 2025.

  • Ambitionen är att uppnå positivt rörelseresultat under andra halvåret 2023, och uppnå positivt kassaflöde under 2024


KEBNI RELEASES QUARTERLY REPORT FOR Q3 2021, JULY - SEPTEMBER

KebNi tightens the arc.

During the third quarter of the year, KebNi took its starting point in the future. In parallel with deliveries to our customer in Israel and thus a stabilized cash flow, as well as further focus on sales work with more customer visits and quotation deliveries, intensive strategy work has been done during the quarter. Within that work, we have seen great opportunities and have paved the way to reach them. KebNi plans to grow both organically and through acquisitions. The organic part of the business plan states that KebNi aims to:

  • Grow SATCOM faster than the addressable market over the next 5 years (Market growth SatCom Maritime ~ 20% and Land ~ 4%).
  • Inertial Sensing and SATCOM will be equal product areas in 2025.
  • The ambition is to achieve a positive operating profit during the second half of 2023, and to achieve a positive cash flow during 2024

KEBNI HAS SIGNED A FRAMEWORK AGREEMENT AND RECEIVES AN ORDER FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) has signed a Distribution and Framework Agreement with a new customer in Turkey for Satmission' s Drive-Away Antenna Systems. The customer has communicated an estimated three-year sales forecast of approximately 9 MEUR (approx. 90 MSEK). An initial sample order has been placed, with the value of 92 493 EUR (approx. 920 KSEK).KEBNI RECEIVES TWO ORDERS FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) receives two orders for Drive Away Antenna Systems with a total order value of 96 800 EUR (approximately 970 KSEK)


KEBNI RECEIVES AN ORDER FOR DRIVE AWAY ANTENNA SYSTEMS

KebNi AB (publ) receives an order for Drive Away Antenna Systems with an order value of EUR 297 352 (approximately MSEK 2.9)
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted