ASTG tecknar preliminärt avtal om teknikförvärv med svenska ReQuTech AB

ASTG utökar sin portfölj med en markbaserad "on the move" lösning

ASTG och ReQuTech AB har tecknat ett preliminärt avtal (s.k. "Term Sheet") med avsikt att överföra systemlösning och teknik avseende en portabel markbaserad lösning för satellitkommunikation, "on the move".

I transaktionen kommer ASTG att förvärva all teknik och alla rättigheter med avseende på en specificerad lösningen för markbaserad portabel satellitkommunikation som främst riktar sig mot den kommersiella marknaden. Prototyper är redo och lösningen är i sin slutliga testfas. Lösningen har redan marknadsförts för ett antal kunder och försäljningsaktiviteter kommer att fortsätta oavbrutet under överlämningsfasen från ReQuTech till ASTG. Planen är att återanvända den unika programvaran och algoritmerna från ASTG:s maritima lösning i den markbaserade lösningen för att optimera prestanda och utnyttja synergier i samband med utveckling av mjukvara och stabiliseringsteknik.

Parterna kommer också att ingå ett avtal om tekniksamarbete med inriktning mot gemensam utveckling av den aktuella markbaserade lösningen samt ytterligare forskning och utveckling av ny teknik och nya lösningar.

Teknikvärdet för lösningen, i dess nuvarande stadie, har enligt överenskommelse beräknas till 8 MSEK. Betalning för Teknikförvärvet sker genom att ASTG genomför en riktad emission av teckningsrätter till ReQuTech motsvarande 1,6 miljoner B-aktier i ASTG, samt 600 000 kronor i kontanter när avtalet träder i kraft. Detta motsvarar en ökning av det nuvarande antalet aktier i ASTG på cirka 5,75%. Motsvarande kontantvärde, baserat på VWAP per fredagen den 7:e februari 2020, uppgår till cirka 7,58 MSEK. Det finns en 12-månaders inlåsningsperiod för de emitterade aktierna som innebär att ReQuTech inte kan sälja aktierna inom en period av minst ett år. Parterna har också kommit överens om en "earn-out" modell knuten till milstolpar för upprampning av produktion och försäljningsutveckling, som uppgår till maximalt 800 000 kronor.

Det kommer inte att ske någon överföring av anställda i transaktionen. ASTG kommer att införliva tekniken och lösningen i sin pågående verksamhet och vid behov köpa resurser och kompetens från ReQuTech, som i sin tur kommer att tillhandahålla nödvändiga garantier för tillgången till resurser.

"Jag är mycket glad över att kunna skriva på detta Teknikförvärvsavtal med ReQuTech. Detta är i linje med vår "Accelerera" strategi, som avser att slutföra förvärv på den nordiska marknaden, och lösningen passar perfekt in i vår långsiktiga plan och strategi för att skapa diversifiering, synergier och en bredare portfölj. "SatCom on the Move for Land" är en av de marknader vi identifierat som kommer att växa avsevärt under de kommande åren och jag ser fram emot att sätta denna lösning på marknaden så snart som möjligt. Våra dialoger med ReQuTech och dess ägare, som även omfattar Qamcom AB, har varit mycket professionella och inspirerande och jag ser fram emot att utveckla ytterligare teknik och lösningar tillsammans med ReQuTech.", säger Carsten Drachmann, CEO på ASTG.

"Vi har utvecklat satellitantennsystem i mer än 12 år och flera av våra konstruktioner har köpts av internationella företag. Jag är mycket glad över att ha nått detta avtal med ASTG. Vi kommer att stödja med teknisk personal, samt försäljning och ledning efter behov, för att säkerställa framgång med att lansera denna lösning", säger Omid Sotoudeh, CEO på ReQuTech.

"Detta är ett stort steg för ReQuTech och vår affärsmodell att utveckla ny teknik för satellitkommunikationslösningar. Qamcom Group, som ReQuTech är en del av, utvecklar teknik och lösningar baserade på avancerad signalbehandling (inklusive nya områden som DL/ML och AI) med tydligt fokus på systemsäkerhet och vår modell är att arbeta i starka strategiska partnerskap. I detta sammanhang är ASTG - med tydligt fokus på säkerhet, precision och stabilisering - en utmärkt partner för att ta våra uppfinningar till marknaden och jag är glad över att nu även vara aktieägare i ASTG så att vi kan vidareutveckla gemensamma visioner och lösningar för en växande satellitindustri.", säger Johan Lassing, CEO på Qamcom Research & Technology AB.

Parterna går nu in i en fas av Due Diligence och slutliga förhandlingar, som förväntas avslutas senast den 1 april 2020.

ReQuTech webbplats: www.requtech.com

QamCom webbplats: www.qamcom.se

Carsten Drachmann, CEO

e-post: carsten.drachmann@astg.se

Telefon: +45 4063 4036

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

https://www.astg.se/

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

Denna information lämnas från ASTG AB i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2020 kl. 08.50 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

ASTG genomför en riktad emission som tillför bolaget ca 3,5 MSEK och ingår avtal om brygglån om ca 6,5 MSEK med Formue Nord

Styrelsen i ASTG AB (publ) ("ASTG" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 14 maj 2019, om en riktad kontant nyemission om 1 750 000 B-aktier till Formue Nord Markedsneutral A/S ("Formue Nord"). Teckningskursen har fastställts till 2,0 SEK per aktie. I samband med nyemissionen har ASTG ingått ett avtal om brygglån om 6,5 MSEK med Formue Nord.


ASTG conducts a directed rights issue that provides the company with approx. SEK 3.5 million and enters into a bridge loan agreement of approx. SEK 6.5 million with Formue Nord

The Board of Directors of ASTG AB (publ) ("ASTG" or "The Company") today decided, with the support of authorization from the Annual General Meeting on May 14, 2019, to do a directed cash rights issue of 1,750,000 B shares to Formue Nord Markedsneutral A / S ("Formue Nord"). The subscription price has been set at SEK 2.0 per share. In connection with the new rights issue, ASTG has entered into a bridge loan agreement of SEK 6.5 million with Formue Nord.


ASTG tecknar avtal med ReQuTech

ASTG meddelar att företaget nu har tecknat det slutliga avtalet om att förvärva markbunden SatCom on the Move teknik från svenska ReQuTech


ASTG signs agreement with ReQuTech

ASTG announces that it has signed the final agreement to acquire SatCom on the Move for Land technology from Swedish ReQuTech


ASTG-uppdatering om undertecknande av avtal med ReQuTech

ASTG informerar om en kortare försening av undertecknande av avtal med ReQuTech


ASTG update on signing of agreement with ReQuTech

ASTG announces short delay in signing with ReQuTech


ASTG flyttar fram datum för Q1 rapporten 2020

ASTG flyttar fram datum för Q1 rapporten 2020 och lämnar en uppdatering om påverkan av Coronaviruset


ASTG brings forward Q1 2020 reporting

ASTG brings forward Q1 2020 reporting and gives update on Coronavirus impact


ASTG anställer Försäljningschef

ASTG har anställt Henrik Asbjørn som Chief Sales Officer


ASTG hires Chief Sales Officer

ASTG has hired Henrik Asbjørn as Chief Sales Officer


ASTG uppdatering angående Coronavirus

ASTG's verksamhet påverkas inte av Coronaviruset i Q1


ASTG update on Coronavirus

ASTG operations not impacted by Coronavirus in Q1


Bokslutskommuniké 2019

ASTG levererar positiv EBITDA för andra kvartalet i rad


ASTG Year-End Report 2019

ASTG delivers positive EBITDA for the second quarter in a row


ASTG genomför förändring av försäljnings- och marknadsföringsstrategi

IMU ordern från en försvarsentreprenör och det förväntade teknikförvärvet inom satellitkommunikation utlöser förändringar i ASTG:s strategi för försäljning och marknadsföring


ASTG executing strategy to change its Go-to-Market model

IMU order from defense contractor and the recent anticipated technology acquisition in Satellite Communications, triggers change in ASTG sales and marketing strategy


ASTG tecknar preliminärt avtal om teknikförvärv med svenska ReQuTech AB

ASTG utökar sin portfölj med en markbaserad "on the move" lösning


ASTG signs Letter of Intent for Technology Acquisition agreement with Swedish ReQuTech AB

ASTG is expanding its portfolio with a land-based "on the move" solution


ASTG anställer en Chief Sales Officer för att leda försäljningen över alla företag

Ytterligare förstärkning av försäljningsarbetet på ASTG


ASTG hiring a Chief Sales Officer to lead sales across all businesses

Further strenthening of sales efforts at ASTG


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär