redaktionellt KebNi

C2SAT stärker sina kort med ASTG

Advanced Stabilized Technologies Group tar över C2SAT och genomför en nyemission. Åtgärderna ska ge C2SAT bättre förutsättningar till nya uppdrag på utvecklingssidan. beQuoted har talat med ordförande Fredrik Nygren.

C2SAT svidar om

Advanced Stabilized Technologies Group (ASTG) tar över dotterbolagen C2SAT och AIMS från ExeoTech Invest. Syftet är att renodla verksamheterna mot satellitkommunikation och stärka deras möjligheter att ta nya uppdrag på utvecklingssidan.

Nyemission för att kickstarta ASTG

För att kickstarta den nya koncernen genomförs en nyemission om 41,8 miljoner kronor i ASTG. Tillhörande teckningsoptioner kan tillföra bolaget lika mycket till i juni 2014. Därefter ska bolaget klara sig utan ytterligare kapitaliseringar, säger Fredrik Nygren inledningsvis.

Nyemissionen sker med företräde för ExeoTech Invests aktieägare som även har ett indirekt ägande i det nya bolaget via ExeoTechs 33-procentiga ägarandel i ASTG. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas i sommar minskar Exeotechs ägarandel till 20 procent.

Teckningsförbindelser omfattar ungefär halva emissionsbeloppet. Den andra halvan garanteras via ett garantikonsortium. Teckningskursen är satt till 1 krona per aktie, motsvarande en värdering om 20 miljoner kronor före emissionspengarna.

Målet ”ge ASTG en balansräkning som inger förtroende”

Av emissionslikviden avser 31,5 miljoner kronor kvittning av lån och återbetalning av leverantörsskulder som följt med C2SAT in i ASTG. Efter transaktionen kommer ASTG visa en soliditet på 55 procent och en kassa på 13 miljoner kronor.

- Målet är att ge ASTG en balansräkning som inger förtroende hos potentiella kunder för utvecklingsprojekt. Det är viktigt att bolaget uppfattas som en stabil och långsiktig partner för att det ska kunna fortsätta att ta nya uppdrag, säger Fredrik Nygren.

ASTG-aktien väntas tas upp till handel på Nordic MTF efter att nyemissionen genomförts.

Skiftat fokus till utvecklingsprojekt

AIMS arbetar med tröghetssensorsystem för mätning av rörelser i tre dimensioner. Dess teknik och kompetens stödjer i sin tur C2SAT som utvecklar och säljer satellitkommunikationsantenner för maritima tillämpningar. På senare år har stabiliseringstekniken vidareutvecklats för landbaserade tillämpningar.

Efter flera tekniska och marknadsmässiga snedsteg lades strategin för verksamheterna om vid årsskiftet 2012 / 2013. Fokus flyttades från antennförsäljning till utvecklingsprojekt där C2SAT levererar tekniskt kunnande tillsammans med bolagets fyraxlade antennrobot.

Antennförsäljningen fortgår men har fokuserats till två områden där tekniken bedöms vara affärskritisk. Det handlar om offshore, till exempel oljeriggar, och kryssningsindustrin där bland annat flytande kasinon kräver stabila uppkopplingar för att affärerna ombord ska fungera sömlöst.

Stigande orderingång med ny strategi

Tanken med det nya fokuset på utvecklingsprojekt är att ta rygg på ett teknikskifte i marknaden för satellitbaserad kommunikation till havs.

Fredrik Nygren menar att strategiomläggningen så här långt varit framgångsrik med hänvisning till bolagets successivt stigande orderingång under fjolåret och i inledningen av 2014.

"Om något duger åt israelerna duger det åt alla"

C2SAT är i dagsläget engagerat i fem utvecklingsprojekt. Det senast ingångna meddelades i augusti 2013. Beställaren, Israel Aerospace Industries, presenterades i januari 2014 när projektet passerat en första milestone.

Fredrik Nygren talar om ett viktigt styrkebesked för C2SAT och bolagets teknik.

- Israelerna är militärt mycket välutrustade och de absolut tuffaste kravställarna. Om något duger åt dem duger det åt alla.

Inom projektet ska C2SAT utveckla en enmetersantenn baserad på bolagets egenutvecklade antennrobot som sedan utrustas med israelernas radiolösning.

Intäkter kommer vid leveransstart

Den första fasen av projektet omfattar framtagande av prototyp och leverans av en första serie antenner under en period om tre år. Den milestone som passerats innebär bland annat att C2SAT fått accept för ritningar och testprotokoll, uppger Fredrik Nygren för beQuoted.

Projektet, när det meddelades, stärkte orderingången med runt 25 miljoner kronor. Intäkter kommer först vid leveransstart av färdiga produkter. Någon prognos för leveransstart finns i nuläget inte.

Kinas växande militära styrka driver marknaden

Fredrik Nygren bedömer att den för C2SAT relevanta marknaden inom maritim satellitbaserad kommunikation omsätter i storleksordningen 4 miljarder kronor årligen. Tillväxten uppskattar han till runt 20 procent och accelererande. Förklaringen finns i den Sydkinesiska sjön.

- Kina flyttar hela tiden fram sina gränser till havs, vilket sätter press på övriga länder i framförallt Sydostasien att investera i marin och kustbevakning.

När det gäller landbaserade tillämpningar kan inte Fredrik Nygren ge någon uppskattning av marknadens storlek men han beskriver den som ”väsentligen större” än den för maritima tillämpningar.

Målet 100 miljoner kronor inom 3 år

ASTG hoppas kunna ta två nya utvecklingsprojekt under 2014, för att sedan utöka projektportföljen med minst två nya projekt per år framöver, uppger Fredrik Nygren.

Målet är att nå en årsomsättning på minst 100 miljoner kronor inom 3 år, med en vinstmarginal på 6 procent. Från den nivån ska bolaget sedan kunna uppvisa en årlig försäljningstillväxt om minst 30 procent med en vinstmarginal på 10 procent.

- Man ska vara medveten om att vår redovisade orderingång på 37 miljoner kronor under fjolåret inte ger hela bilden. I den ingår inte optioner eller projekt som baseras på löpande avrop. Lägger vi till dessa blir orderingången åtminstone fem gånger större, avslutar Fredrik Nygren.

Sista dag för teckning 14 februari

Teckningstiden i ASTGs pågående företrädesemission löper fram till fredagen den 14 februari. Teckning kan ske elektroniskt via Mangold Fondkommissions hemsida.

Om KebNi

Bransch: Teknik

Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market

ASTG tar över C2SAT som utvecklar och säljer stabiliserade antenner för bland annat marina tillämpningar.

ASTG tar över C2SAT som utvecklar och säljer stabiliserade antenner för bland annat marina tillämpningar.

Senast betalt

sedan

Marknadsvärde

Dela
Rapporter

Artiklar

Evenemang

2021-11-30

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

Delårsrapport Q3 2021

2021-12-01

Teckningsperiod
Teckningstiden inleds.

Stora Aktiedagen

Presentationen kommer att livesändas och kan följas på: www.aktiespararna.se/tv/live.


2021-12-02

Delårsrapport 1 augusti - 31 oktober 2021 (Q2)

Stora Aktiedagen

VD Torbjörn W. Larsson preseterar på Aktiespararnas event Stora Aktiedagen i Stockholm.
Ta del av presentationen live pa webben, via www.aktiespararna.se/tv/live


Stora Aktiedagen

Du hittar livesändningen på www.aktiespararna.se/tv/live. Dagen efter, publiceras presentationen på www.aktiespararna.se/tv/evenemang


2021-12-03

eCarExpo

Ferroamp deltar på Nordens största elbilsmässa eCarExpo i Göteborg. Mässan pågår mellan 2021-12-03 - 2021-12-05.


Extra bolagsstämma

2021-12-06

Nyemission

Teckningstiden inleds.


2021-12-07

ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


ABGSC Investor Days

Slutar 2021-12-08


2021-12-08

Extra bolagsstämma

Q&A

Medclair Invest bjuder in till verksamhetsuppdatering och frågestund med bolagets ledning. 


;

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted