Årsredovisning 2020

Avvikelse i koncernresultat jämfört med bokslutskommuniké

Archelon AB (publ), ("Archelon") har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.

Archelon har i sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020, jämfört med bokslutskommunikén, justerat ned värdet på dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ)'s ("Goldore") totala innehav av undersökningstillstånd efter att ett antal av dem under senare delen av 2020 medvetet ej förlängts. Detta påverkar negativt koncernen.

Den totala värdenedgången av Goldores tillgångar uppgår till 602 745 kronor. Detta förändrar koncernens resultat med motsvarande belopp vilket framgår vid jämförelse med koncernens resultaträkning publicerad i bokslutskommunikén.

Grunden till att vissa av undersökningstillstånden låtits löpa ut är att interna utvärderingar av vissa av dem, av bland annat miljömässiga hänsyn, bedömts ej kunna försvaras. Goldore har under 2020 lagt resurser på att identifiera andra områden som bedöms ha bättre förutsättningar för framtida gruvdrift. Ansökningar om nya undersökningstillstånd har under 2020/2021 inlämnats till Bergsstaten. Tre tillstånd har under 2021 beviljats vilka förväntas väl kunna kompensera värdet av de under 2020 utgångna undersökningstillstånden.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.archelon.se

2021-05-04

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: [email protected]

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08.30.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted