Delårsrapport januari - september 2017

Översikt perioden juli till september 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (43 Tkr). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -874 Tkr (-1 280 Tkr). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till -850 Tkr (-1 379 Tkr). 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr).

Översikt perioden januari till september 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 211 Tkr (518 Tkr). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 613 Tkr (-2 954 Tkr). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 205 Tkr (311 Tkr). 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,00 kr).

VD-kommentar
Under första halvåret 2017 förvärvade det tidigare intressebolaget Nickel Mountain Resources AB (NMR) ett oljeprojekt i Ryska oblasten Tomsk från Interfox Resources AB. Aktieinnehavet i NMR utgör fortfarande Archelons största tillgång. Kursutvecklingen i NMR har sedan förvärvet ovan utvecklats negativt vilket påverkar värdet av Archelons totala tillgångsmassa.

Bolagen Goldore Sweden AB, Renewable Ventures Nordic AB och Arctic Roe of Scandinavia där Archelon medverkat sedan dessa företags bildande har en fortsatt positiv utveckling.

Archelon har under hösten 2017 träffat avtal med det norska Abyssinia Resources Development AS, ARD AS. Abyssinia Resources Development AS planerar att bilda ett svenskt aktiebolag, ARD Gold AB, dit aktier i ARDs etiopiska dotterbolag ETNO Mining PLC skall överföras.

ETNO Mining PLC innehar koncessioner avseende guld i ett prospektivt område i västra Etiopien, "the Akobo License".

Avtalet mellan Archelon och ARD AS innebär att Archelon på förmånliga villkor kommer att förvärva tio procent av aktiestocken i ARD Gold AB. Minst 75 procent av Archelons aktieinnehav i ARD Gold AB kommer därefter att delas ut till Archelons aktieägare inför en planerad nyemission och listning av ARD Gold AB.

Dessa olika transaktioner planeras genomföras så snart praktiskt möjligt och beräknas vara slutförda tidigt 2018.

Arbetet med att skapa nya projekt och bolag fortlöper. Därutöver sker utvärderingar av olika slags propåer och erbjudanden. Allt för att skapa värden för bolaget och dess aktieägare.

Väsentliga händelser under perioden
Via ett pressmeddelande daterat 17 oktober 2017 informerade styrelsen i Archelon AB (publ) om att ett avtal träffats med norska bolaget Abyssinia Resources Development AS avseende ägarspridning av bolag med guldprojekt i Etiopien.

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas torsdag den 15 februari 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas

Göteborg i november 2017

Tore Hallberg

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017.

Kommuniké från årsstämma i Archelon

Aktieägarna i Archelon AB (publ) har den 14 maj 2020 hållit årsstämma i Göteborg, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

Översikt perioden januari till mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (3 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -588 Tkr (-727 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -590 Tkr (-728 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 juni 2020 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.
Kallelse till Årsstämma i Archelon AB (publ)

Aktieägarna i Archelon AB (publ), org nr 556870-4653 kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13 i Göteborg.


Bokslutskommuniké 2019

Översikt perioden oktober till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (7 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -699 Tkr (-840 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -699 Tkr (-2 306 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,00 kr).

Översikt perioden januari till december

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (230 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 868 Tkr (-2 512 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 950 Tkr (756Tkr).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0 02 kr (0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande perioder 2018.


ARCHELON AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (223 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 169 Tkr (-1 656 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 251 Tkr (450 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (0,004 kr).

Sammanfattning av perioden 1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (102 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -661 Tkr (-596 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 258 Tkr (1 531Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,002 kr (0,02 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.


Delårsrapport januari - juni 2019

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 Tkr (121 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 508 Tkr (-1 060 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 509 Tkr (-1 081 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 Tkr (110 Tkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -781 Tkr (-655 Tkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -781 Tkr (-652 Tkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr).

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2018.


Archelons intressebolag Goldore Sweden AB informerar om prospekteringsresultat

Goldore Sweden AB (publ), Goldore, har under vårens och sommarens prospekteringskampanj påvisat ekonomiskt intressanta guldhalter i bolagets projektområde Grundfors i Skellefteå kommun.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär