Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av Bolagets A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i Bolaget har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggning ska vara den 9 juni 2021.

Efter genomförd Sammanläggning kommer det totala antalet aktier i Bolaget vara 458 490 853 varav 11 896 3113 A-aktier och 446 594 540 B-aktier med ett kvotvärde om cirka 0,001091 kronor/aktie.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i Sammanläggningen. Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till sitt innehav per avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fem kommer att avrundas uppåt utan att ytterligare behöver vidtas av aktieägaren.

Archelon Natural Resources AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Tore Hallberg, VD, Archelon Natural Resources AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se

Förtydligande information om Archelon ABs fortsatta verksamhet och notering i nytt bolag - Archelon Natural Resources AB

Archelon AB (publ), org nr 556870-4653, numera namnändrat till Qlosr Group AB (publ) ("Archelon") ingick 2021-04-13 ett avtal ("Avtal") med aktieägarna i Qlosr AB ("Säljarna") om att förvärva samtliga aktier ("Aktierna") i Qlosr AB ("Qlosr") mot en köpeskilling om 190 MSEK ("Transaktionen"). Archelons nuvarande verksamhet har innan Transaktionen genomfördes överförts till ett helägt dotterbolag till Archelon, Archelon Natural Resources AB (publ), org nr 559308-7397 ("ANR"). Samtliga aktier i ANR har därefter delats ut till Archelons aktieägare. ANR har ansökt om notering på NGM Nordic SME och erhållit godkännande för sådan notering. Första handelsdag är den 18 juni 2021.


Archelon Natural Resources AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Archelon Natural Resources AB (publ) ("Bolaget" eller "Archelon Natural Resources") har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 18 juni 2021.


Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i Archelon Natural Resources AB (publ) ("ANR" eller "Bolaget") den 25 maj 2021 beslutades om sammanläggning av Bolagets A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen"). Styrelsen i Bolaget har beslutat att avstämningsdag för Sammanläggning ska vara den 9 juni 2021.


Sammanläggning av aktier i Archelon Natural Resources AB (publ)

Extra bolagsstämman i Archelon Natural Resources AB (publ)s ("ANR" eller "Bolaget") har idag på extra bolagsstämma fattat beslut om sammanläggning av Bolagets A- och B-aktier (s.k. omvänd split) 1:5, där 5 befintliga aktier lades samman till en ny aktie av respektive aktieslag ("Sammanläggningen").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted