Komplettering av pressmeddelande från den 10 december 2021

Det har inkommit önskemål om kompletterande information angående pressmeddelandet från den 10 december 2021, att Arbonas helägda dotterbolag Merbona Invest AB ombildat fastigheten Odin 19 till bostadsrättsförening.

Pressmeddelandet kompletteras därför med följande information:

· Före ombildningen ägde Merbona Invest AB indirekt 80,16% av fastigheten

· Bokfört värde på Merbona Invest AB:s andel i fastigheten innan ombildningen uppgick till cirka 50 MSEK

· Reavinsten (vilket framgår av det ursprungliga pressmeddelandet) uppgår till cirka 34 MSEK, och är skattefri

Efter ombildningen ovan har Merbona Invest AB kvar ett indirekt ägande om 62,35% i fastigheten Kålroten 3 i Stockholm. Fastigheten Kålroten 3 ägs tillsammans med 27 andra andelsägare (huvudsakligen privatpersoner). Det gemensamma ägandet styrs av ett samägandeavtal (likt vad som funnits i Odin 19 och tidigare Munin 5 och Munin 6) som reglerar hur fastigheten ska driftas, samt reglerar hur fastigheten kan säljas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: [email protected]

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på NGM Nordic SME.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted