Kommuniké från extra bolagsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:

· Att i enlighet med styrelsens förslag godkänna fusionen med Mertiva AB (publ) enligt fusionsplanen. Under förutsättning att fusionen registreras av Bolagsverket, så beslutade stämman även om en riktad nyemission om 448 133 424 aktier av serie B till förmån för samtliga aktier i Mertiva AB (publ). För varje aktie av serie A eller serie B i Mertiva AB (publ) erhålls 24 aktier av serie B i Arbona AB (publ), med ett kvotvärde om 1,00 kr styck. Nyemissionen innebär att det registrerade aktiekapitalet i Arbona AB (publ) ökar med 448 133 424 kronor.

· Att, under förutsättning att fusionen genomförs, ändra bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 510 000 000 kronor och högst 2 040 000 000 kronor samt ändra gränserna för antalet aktier till lägst 510 000 000 stycken och högst 2 040 000 000 stycken.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Martin Zetterström
VD, Arbona AB (publ)

Telefon: 0733-141406
E-post: martin.zetterstrom@arbona.se

Om Arbona AB (publ):

Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och utveckla svenska bolag och fastigheter. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic SME.Kallelse till extra stämma i Arbona AB (publ)

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2020 klockan 10:00 i Talk Room på Time Hotel, Vanadisvägen 12 i Stockholm.Uppdatering fusionsprocess


Arbona slår ihop aktieslag


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted