Arbonas portföljbolag S2Medical AB lämnar in två patentansökningar

S2Medical utvecklar produkter och tjänster för behandling av brännskador och svårläkta sår. S2Medical har nyligen lämnat in två nya patentansökningar:

Negative Pressure Wound Therapy
En medicinteknisk produkt för undertrycksbehandling av sår, så kallad negative pressure wound therapy (NPWT) där sårvätskan absorberas direkt i slangen istället för i anslutning till såret eller i en kanister. Det gör även att storleken på produkten kommer att vara mycket fördelaktig för användaren. Patentet är ett samarbete mellan S2Medical AB och Absorbest AB.

Electrospinning of composites
En maskin och en metod för så kallad elektrospinning som bland annat möjliggör tillverkning av kompositmaterial i industriell skala där flera olika materialegenskaper kan kombineras på ett mycket effektivt sätt. Metoden möjliggör tillverkning av helt nya typer av material för sårläkning men även för helt andra tillämpningar.

NPWT-produkten kommer att bli ett bra komplement till S2Medicals produktportfölj som idag dels består av olika produkter baserade på S2Medicals unika förbandsmaterial Eiratex, och dels S2Medicals produkt Instagraft som är en produkt som möjliggör hudtransplantation utan att skapa nya sår där huden transplanteras ifrån.

Electrospinning patentet möjliggör bl a spännande vidareutvecklingar av Eiratex-materialet, men även andra intressanta tillämpningar.

- "Dessa två patentansökningar är ett viktigt steg i att kunna erbjuda produkter för alla faser av sårläkningsprocessen, samt såklart ett viktigt steg i att stärka vår IP-portfölj", säger Petter Sivlér VD för S2Medical AB.

2017-10-31

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Zetterström, VD Arbona AB (publ)
martin@arbona.se
0733-141406

Petter Sivlér
petter.sivler@s2m.se 
08-700 00 50

Denna information är sådan information som Arbona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl 08:00 CET.

Om Arbona AB (publ):
Arbona AB är ett investeringsföretag som skapar värden genom att långsiktigt äga och varsamt utveckla välskötta mindre svenska bolag. Arbona ABs aktie är listad på Nordic Growth Market AB, Nordic MTF.

Om S2Medical AB:
S2Medical AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter och tjänster inriktade mot avancerad sårläkning.

Nerladdningsbara filer

Arbonas företrädesemission övertecknad

Den 16 september 2019 avslutades teckningstiden i Arbonas företrädesemission av A-aktier om högst cirka 25 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till drygt 51,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 206,7 procent. Arbona tillförs cirka 24,7 MSEK efter emissionskostnader.Halvårsrapport Jan-Jun 2019

Jan - Jun 2019

 • Koncernens omsättning uppgick till 28,2 MSEK (32,9).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -2,8 MSEK (-0,9).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 10,5 MSEK (-2,1). Vinst per aktie uppgick till 0,19 kr    (-0,06).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar uppgick till -0,7 MSEK (0,5).
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 118,8 MSEK (66,0) eller 2,13 SEK (1,78) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 13,5 MSEK (12,1).

Arbona genomför företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.


Kommuniké från årsstämma i Arbona AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Arbona AB (publ) fattades följande beslut:KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Arbona AB (publ), 556541-8869, kallas till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 klockan 14.30 i Garnisonen, lokal Kungsträdgården, Karlavägen 100, Stockholm.
Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - dec 2018 Arbona

Juli - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 38,1 MSEK (39,0)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2,1 MSEK (-3,0).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (3,8). Vinst per aktie uppgick till 0,33 kr (0,10).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat -0,3 MSEK (7,6) av resultatet.

Januari - December 2018

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 70,7  MSEK (73,6)
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till 1,2 MSEK (-3,8).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 16,5 MSEK (5,0). Vinst per aktie uppgick till 0,30 kr (0,14).
 • Resultatet från kortfristiga placeringar har genererat 0,2 MSEK (10,4) av resultatet.
 • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 108,3 MSEK (68,0) eller 1,94 SEK (1,83) per aktie.
 • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 MSEK (10,2).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär