Bokslutskommuniké Delårsrapport juli - december 2015

  • Koncernens resultat före och efter skatt uppgick till -0,8 MSEK (-1,0).
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 58,4 MSEK (59,2) eller 1,57 SEK (1,59) per aktie.
  • Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 58,5 MSEK (59,3).

Martin Zetterström ny VD

SwitchCore AB har anställt Martin Zetterström (47 år) som ny VD.

Martin har lång erfarenhet av förvärv och utveckling av mindre till medelstora ägarledda företag. 


Susanna Bervå avgår som VD i SwitchCore

Susanna Bervå avgår som VD för Switchcore den 31 oktober 2015. Namnet på bolagets nya VD kommer att kommuniceras inom kort, så snart detta är lämpligt med tanke på tillträdande VD:s tidigare arbetsgivare. 
Pressmeddelande om flaggningden 28 maj 2015

På uppdrag av AB Traction offentliggörs följande flaggning:Pressmeddelande den 20 maj 2015

Enligt tidigare pressmeddelande den 29 april 2015 (kallelse till Årsstämma) avsåg vi att presentera ett förslag till styrelse idag.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SwitchCore AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015 klockan 10.00 i Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted