Sista dag för handel med BTA i Aquaticus Real Estate AB (publ) är den 23 juli 2021

Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas påbörjas 26 juli 2021. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto senast 30 juli 2021.

Handelsinformation BTA:
Sista dag för handel med BTA: 23 juli 2021
Konvertering: 26 - 30 juli 2021

Spotlight Stock Market kommer besluta om handelsstopp i Aquaticus BTA från och med efter handelns stängning den 23 juli 2021. Handeln i Aquaticus BTA kommer inte att återupptas.

Första dag för handel i Aquaticus Real Estate AB (publ) stamaktie planeras till den 2 augusti 2021. Ytterligare information om detta kommer meddelas senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected] 


Kommuniké från extra bolagsstämma i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Torsdagen den 23 september höll Aquaticus Real Estate AB (publ) extra bolagsstämma och stämman beslutade bland annat följande.


Flaggning i Aquaticus Real Estate AB (publ)

Aquaticus Real Estate AB (publ) erhöll information den 22 september 2021 att Futur Pension Holding AB, org.nr 559159-6738, den 21 september 2021 indirekt förvärvat aktier i Aquaticus Real Estate AB (publ) genom Futur Pension Försäkringsaktiebolag, som innebär att Futur Pension Holding AB passerat flaggningsgränsen om 5 %.Första dag för handel med stamaktie i Aquaticus Real Estate AB (publ) är den 2 augusti 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ) stamaktie upptas till handel vid Spotlight Stock Market 2 augusti 2021.Aquaticus Real Estate AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 9 juli 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ) ("Aquaticus") har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 9 juli 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted